Nawigacja

liczba odwiedzin: 345987

Osiągnięcia i Działania Ekologiczne

2014/2015

Wycieczka na ogródki działowe i spotkanie z działkowiczami.

 

W dniu 28.04.2014r. dzieci z gr. V (6 latki) i gr. VI-integracyjnej biorąc udział w wycieczce na ogródki działkowe,  uczestniczyły w spotkaniu  z działkowiczami na temat: „Ogródki działkowe dawniej i dziś”. Przedszkolaki miały okazję dowiedzieć się w jaki sposób dawniej zagospodarowywano działki ogrodowe, a jak zagospodarowuje się je dzisiaj. Dowiedziały się, że dawniej działki wykorzystywane były do siania i sadzenia warzyw i owoców, natomiast w dobie obecnej większa część działek to działki rekreacyjne. Poznały narzędzia ogrodnicze przeznaczone do uprawy warzyw, kwiatów i innych roślin. Zdobyły także wiadomości na temat gatunków roślin, warzyw i drzew owocowych uprawianych w ogródkach działkowych. Dowiedziały się na temat wartości odżywczych płynących z hodowli warzyw i owoców we własnym ogródku, które pozbawione są najczęściej sztucznych  nawozów i konserwantów.

 
Spotkanie z kapitanem Żeglugi Mazurskiej.
 

W dniu 14.04.2014r. odbyło się spotkanie z kapitanem Żeglugi Mazurskiej p. Zenonem Sobczakiem na temat: „Mazurskie jeziora dawniej i dziś”, w którym uczestniczyły dzieci z gr.III (5 latki) i gr. IV-integracyjnej.
Podczas spotkania dzieci poznały nazwy jezior mazurskich (jezioro Mamry, Niegocin, Śniardwy) oraz ich rozmieszczenie na mapie Polski. Dowiedziały się jakie gatunki ryb zamieszkują nasze jeziora, w jaki sposób dawniej łowiono ryby, a  jak łowi się dzisiaj oraz dlaczego jest ich coraz mniej, w jaki sposób ludzie dawniej korzystali z jezior a jak obecnie. Pogłębiły też wiadomości na temat ptaków żyjących w pobliżu jezior mazurskich, takich jak: kormoran, łabędź, rybitwa i kaczka, dowiedziały się co stanowi ich pożywienie oraz które z nich znajdują się pod ochroną i dlaczego. Uświadomiły sobie konieczność dbania o jeziora mazurskie ze względu na piękno krajobrazu oraz bogactwo fauny i flory na naszych terenach.
 

 
Spotkanie z myśliwym.W dniu 05.04.2014r. odbyło się spotkanie z myśliwym p. Tadeuszem Goch na temat: „Zwierzęta Mazurskich Lasów – dawniej i dziś”, w którym wzięły udział dzieci z gr. I (3 latków) i gr. II (4 latków). Przedszkolaki dowiedziały się jakie zwierzęta zamieszkiwały nasze lasy dawniej, a jakie żyją po dzień dzisiejszy, dlaczego dawniej polowano na zwierzęta ( pożywienie dla ludzi i szycie ubrań ze skór zwierząt), a dlaczego dzisiaj (nadmiar zwierząt) oraz o ochronie niektórych zwierząt w związku ze zmniejszoną ich liczebnością. Miały też okazję poznać różne rodzaje wabików i posłuchać odgłosy zwierząt takich, jak np. : głos zająca, kaczki, lisa, jelenia oraz sarny. Dowiedziały się także dlaczego należy  dbać o najbliższe środowisko przyrodnicze oraz jakie korzyści płyną z korzystania przez ludzi z lasu.

 

 
 

W dniu 04 .IV.2014 r. organizowana była kolejna akcja
„Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur”
pod hasłem:  

„Warmię i Mazury kochamy, o przyrodę dbamy”,
w której wzięły udział  wszystkie grupy przedszkolne.

Sprzątanie śmieci odbyło się wg planu:
GR.I – 3 latki – podwórko przedszkolne
GR.II – 4 latki – ul. Koszarowa i Drzymały
GR.III – 5 latki – ul. Nowowiejska i Plac Piłsudskiego
GR.IV integracyjna – 3 i 4 latki – ul. Wilanowska, tereny ogrodów działkowych
GR.V  - 6  latki –  tereny ogrodów działkowych przy kanale Łuczańskim
GR.VI integracyjna – 5 i 6 latki – ul. Drzymały i Nowowiejska.

 Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Giżycku działające przy Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich w Giżycku ogłosiło przeprowadzenie kolejnej Akcji Wiosennego Sprzątania Warmii i Mazur. W ramach współpracy z FOWJM, każda z grup otrzymała odpowiednie worki przeznaczone na odpady oraz rękawice ochronne.
W ten sposób dzieci uczyły się poszanowania przyrody i dbania o najbliższe środowisko przyrodnicze. Segregując bowiem odpady chronimy w ten sposób zarówno przyrodę w całej jej złożoności, jak i nas samych.
W trakcie sprzątania dzieci ze starszych grup wraz z nauczycielkami rozdawały przechodniom ulotki informacyjne na temat przynoszenia do przedszkola zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 

 
 
Wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Bystrym.
 

W dniu 3 kwietnia 2014r. dzieci z gr.III-5 latków wzięły udział w wycieczce do Oczyszczalni Ścieków w Bystrym.
Po przybyciu na miejsce przywitały się z kierownikiem oczyszczalni p. Tomkiem Kuligiem, który oprowadził dzieci po zakładzie.
W trakcie zwiedzania oczyszczalni przedszkolaki zostały zapoznane z procesem dotyczącym oczyszczania ścieków oraz miały okazję obejrzeć z bliska urządzenia służące do tego celu, takie jak: rozdrabniacz, piaskowiec, baseny  z bakteriami.
Dowiedziały się także, dlaczego i w jaki sposób należy oszczędzać wodę oraz jakie jest znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin.
Dzieci na koniec wycieczki podziękowały kierownikowi oczyszczalni za dostarczenie interesujących wiadomości na temat procesu oczyszczania brudnej wody czyli ścieków.

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
    11-500 Giżycko
    ul. Drzymały 9
  • (87) 428 33 97

Mapa