Nawigacja

liczba odwiedzin: 346061

Rekrutacja

 

Giżycko dn. 15.06.2020r.

 

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym- uzupełniającym

do Przedszkola Miejskiego nr1 z Oddziałem Integracyjnym

w Giżycku na rok szkolny 2020/2021.

Lista_dzieci_przyjetych(1).pdf

 

 

Lista kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym- uzupełniającym

do Przedszkola Miejskiego nr1 z Oddziałem Integracyjnym

w Giżycku na rok szkolny 2020/2021

Lista_dzieci_nieprzyjetych(1).pdf

 

 

 

Giżycko dn. 29.05.2020r.

Szanowni Rodzice!

Informuję, że w dniach 01-03 czerwca 2020r. można składać drogą elektroniczną wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola w postępowaniu uzupełniającym (e-mail:pm1@gizycko.pl ). Wniosek zamieszczony jest w zakładce „Rekrutacja” na stronie internetowej przedszkola. Znajduje się tam również Regulamin rekrutacji zawierający harmonogram rekrutacji w postępowaniu uzupełniającym.

Na rok szkolny 2020/2021 przedszkole posiada 5 wolnych miejsc dla dzieci urodzonych w roku 2016 lub 2017.

 

                                                                                                         Dyrektor PM1 - Maria Pająk

 

 

 

Giżycko dn. 15.04.2020r.

 

Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

do Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku

na rok szkolny 2020/2021

lista_dzieci_przyjetych.pdf

 

 

Lista kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym

do Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku

na rok szkolny 2020/2021

lista_dzieci_nieprzyjetych.pdf

 

 

Szanowni Rodzice!

Informuję, ze Przedszkole Miejskie nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku na rok szkolny 2020/2021 posiada 4 wolne miejsca, wobec powyższego zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające .

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli miejskich oraz oddziałów w szkołach podstawowych zawiera

zarządzenie nr 247/2020 Burmistrza Giżycka

z dnia 14stycznia 2020r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko.

 

 

Uwaga Rodzice dzieci zakwalifikowanych!

Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola Miejskiego nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku na rok szkolny 2020/2021 jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego przez rodzica kandydata wolę przyjęcia do przedszkola wraz ze zgodą na przetwarzanie wizerunku                           w terminie 9-15 kwietnia 2020r.

Wypełniony druk oświadczenia pobranego ze strony internetowej przedszkola należy przesłać drogą elektroniczną na adres: pm1@gizycko.pl .

Druki do pobrania:

oswiadczenie_1.odt

Zgoda_na_przetwarzanie_wizerunku_2.pdf

 

Rodzice dzieci posiadających opinię w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju proszeni są o wypełnienie oświadczenia o chęci korzystania z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku i przesłanie drogą elektroniczną na adres pm1@gizycko.pl. w terminie 9-15 kwietnia 2020r.

Druk do pobrania:

oswiadczenie_o_checi_korzystania_z_zajec_wczesnego_wspomagania_rozwoju.doc

 

 

 

 

Podaję do publicznej wiadomości, że Przedszkole Miejskie Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku na rok szkolny 2020/2021 posiada 54 wolnych miejsc.

 

Dyrektor PM 1 - Maria Pająk 

 

 

 

 

Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów w sprawie rekrutacji do przedszkoli miejskich i szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

 

Rekrutacja do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas 1 szkół podstawowych.

Harmonogram rekrutacji określony w zarządzeniu nr 247/2020 Burmistrza Giżycka z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/21 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Giżycko jest aktualny.

Terminy składania wniosków do szkół i przedszkoli nie ulegają zmianie:

- składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli (PM1 i PM4) oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 2 – 31 marca 2020 r.,

- składanie wniosków o przyjęcie do klas 1 w szkołach podstawowych   2 marca – 3 kwietnia 2020 r.

Wnioski można pobrać ze stron internetowych szkół i przedszkoli.

Ze względu na panującą epidemię, w celu ograniczenia w procesie rekrutacji do niezbędnego minimum kontaktu rodziców z pracownikami szkół i przedszkoli wnioski można składać w wersji elektronicznej na niżej podane adresy poczty elektronicznej: 

Szkoła Podstawowa nr 1 w Giżycku im. św. Jana Pawła II, ul. Gimnazjalna 1

sp1@gizycko.pl  Tel. 87 428 24 16

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Chwały Oręża Polskiego w Giżycku, ul. Warszawska 39

sp2@gizycko.pl Tel. 87 428 25 38

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Giżycku, ul. Wiejska 50,

sp3@gizycko.pl Tel. 87 428 21 35 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. I Dywizji Piechoty w Giżycku, ul. 3 Maja 21,

sp4@gizycko.pl Tel. 87 428 36 68

Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, ul. Drzymały 9

pm1@gizycko.pl Tel. 87 428 33 97

Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku, ul. Jagiełły 3

pm4@gizycko.pl Tel. 87 428 98 38

 UWAGA ! W przypadku SP7 w czasie zamknięcia szkoły Rodzice dzieci zainteresowanych przyjęciem do pierwszej klasy lub oddziału przedszkolnego ("zerówki") przysyłają na adres sekretariat@sp7.gizycko.pl następujące dane:

imię i nazwisko dziecka

imiona i nazwiska opiekunów prawnych

adres zamieszkania

numer tel. do kontaktu

Z chwilą odwołania zawieszenia zajęć w szkole sekretarz skontaktuje się z telefonicznie z rodzicami, którzy przesłali powyższe informacje.

Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów w sprawie rekrutacji do szkół podstawowych i miejskich przedszkoli.

 

 

Szanowni Rodzice!

  W związku z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej o zawieszeniu zajęć w placówkach oświatowych informuję,                   że wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola będzie można składać w dniach 26-31 marca 2020r. w przedszkolu.

W dniach 16-25 marca 2020r. przedszkole będzie zamknięte.

 

Zarządzenia Burmistrza Giżycka

 

      

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
    11-500 Giżycko
    ul. Drzymały 9
  • (87) 428 33 97

Mapa