Nawigacja

liczba odwiedzin: 345891

Oferta edukacyjna

Innowacje pedagogiczne

 

Innowacja pedagogiczna

„English is fun”

nauka języka angielskiego przez zabawę dla dzieci 5,6 letnich

Od 01.10.2020r. do 30.06.2021r. realizowana jest w grupie VII integracyjnej przez nauczycielkę Annę Kuźnicką innowacja pedagogiczna: „English is fun” - nauka języka angielskiego przez zabawę dla dzieci 5,6 letnich.

Głównym celem innowacji jest wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę i osłuchanie z językiem angielskim.

Opracowana innowacja zawiera treści zintegrowane z głównymi obszarami edukacji przedszkolnej (np. z obszarem edukacji ruchowej, muzycznej, przyrodniczej czy społeczno – moralnej). Istotnym elementem innowacji jest codzienne obcowanie dzieci z językiem angielskim, śpiewanie piosenek, recytowanie rymowanek, uczestniczenie w anglojęzycznych zabawach.

W pierwszym półroczu zaplanowane działania mają na celu:

- przybliżenie dzieciom znajomości słownictwa z zakresu prostych pytań i odpowiedzi ( krótkie dialogi), - znajmości owoców i warzyw, dni tygodnia, pór roku, nazw niektórych kolorów

- liczenia w zakresie 20

- nazw przyborów szkolnych

- słownictwa tematycznego związanego ze Świętami Bożego Narodzenia.

Drugie półrocze dotyczy:

- nauki słownictwa związanego z zimą ( ubrania, sport)

- nazw wybranych zwierząt dzikich i domowych

- słówek związanych z rodziną oraz ubrań i zjawisk atmosferycznych związanych z okresem letnim.

Po realizacji każdego działu tematycznego nastąpi powtórzenie wiadomości poprzez udział dzieci w grach, zabawach i piosenkach.

 

 

Program "Przyjaciele Zippiego"

Od 1 października 2020r. w grupie VI integracyjnej realizowany jest przez nauczycielkę Martę Rudy Program „Przyjaciele Zippiego”.

Jest to międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi.

Program został zbudowany na założeniu, że małe dzieci można nauczyć radzenia sobie z problemami i trudnościami, dzięki czemu będą lepiej funkcjonować w młodości i w życiu dorosłym, korzystając z tych umiejętności. Pokazuje także, jak ważna jest rozmowa z innymi, kiedy odczuwamy smutek lub złość i  jak ważne jest słuchanie innych, kiedy oni przeżywają trudne chwile. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Realizacja programu obejmuje cykl 24 spotkań składających się z sześciu części tematycznych:

1. Uczucia

2. Komunikacja

3. Przyjaźń

4. Rozwiązywanie konfliktów

6. Radzenie sobie ze zmianą i stratą

7. Dajemy sobie radę.

 

 

Innowacja metodyczna

"Przedszkolak w swiecie barw"

Od 1 września 2020r. do 30 czerwca 2021r. realizowana jest w grupie V (5 latki) przez nauczycielkę Emilię Budzyńską innowacja metodyczna "Przedszkolak w świecie barw". 

Celem innowacji jest:

- wprowadzenie dziecka w świat sztuki

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych

- zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi

- rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka

- uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk przyrodniczych i społecznych

- dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze

-  stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych do zdobywania wiedzy dotyczącej sztuki

- kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole

- rozwijanie funkcji odprężająco - relaksującej

- kształtowanie postawy młodego artysty.

 

„Międzynarodowy Dzień Kropki”

W ramach innowacji metodycznej "Przedszkolak w świecie barw" dnia 15.09.2020r.grupie V obchodzony był „Międzynarodowego Dzień Kropki”. Ta inicjatywa miała na celu pobudzać kreatywność, rozwijać pomysłowość u dzieci oraz zachęcać ich do samodzielnego tworzenia.

      

 

 

 

Innowacja pedagogiczna

Wprowadzenie dziecka w świat pisma”

w oparciu o metodę dr I. Majchrzak

Od października 2018r. do czerwca 2021r. realizowana jest w grupie IV integracyjnej przez nauczycielkę Jolantę Łbik oraz od listopada 2019r. do czerwca 2020r. w grupie V – 6 latków przez nauczycielkę Bożenę Suchodołę innowacja pedagogiczna „Wprowadzenie dziecka w świat pisma” w oparciu o metodę dr I. Majchrzak.

Metoda ma na celu:

- zapewnienie dziecku lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie jego ciekawości, aktywności i samodzielności a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w dalszej edukacji

- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka

- stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych

- rozbudzanie wrażliwości poznawczej, zapewnienie przyjaznych warunków do kształtowania systemu językowego opartego na metodzie ustno- graficznej

- wykształcenie kompetencji czytelniczych u dzieci

- rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości

- rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem.

 

                  

Zajęcia prowadzone metodą dr I. Majchrzak w grupie IV integracyjnej

przez nauczycielkę Jolantę Łbik.

 

 

Program "Przyjaciele Zippiego"

Od 1 października 2019r. w grupie IV integracyjnej realizowany jest przez nauczycielkę Jolantę Łbik Program „Przyjaciele Zippiego”.

To międzynarodowy program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat, który kształtuje i rozwija umiejętności psychospołeczne u małych dzieci. Uczy on różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi ludźmi. Nie koncentruje się on na dzieciach z konkretnymi problemami czy trudnościami, ale promuje zdrowie emocjonalne wszystkich małych dzieci.

Realizacja programu obejmuje cykl 24 spotkań składających się z sześciu części tematycznych:

 1. Uczucia

Dzieci uczą się rozpoznawać i nazywać uczucia: smutku, szczęścia, złości, radości, zazdrości i zdenerwowania. Poznają sposoby poprawiania własnego samopoczucia.

 1. Komunikacja

W ramach tej części programu dzieci uczą się skutecznej komunikacji: słuchania innych, proszenia o pomoc, mówienia tego, co chcą powiedzieć nawet w niesprzyjających okolicznościach.

 1. Przyjaźń

Ta część poświęcona jest przyjaźni. Dzieci uczą się jak nawiązywać i zachowywać przyjaźnie, jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem. Ćwiczą jak mówić przepraszam i jak godzić się z przyjacielem po sprzeczce.

 1. Rozwiązywanie konfliktów

Czwarta część dotyczy rozwiązywania konfliktów, w szczególności problemu prześladowania. Dzieci uczą się, co mogą zrobić w sytuacji, gdy ktoś je prześladuje lub prześladowane są inne dzieci.

 1. Radzenie sobie ze zmianą i stratą

Ta część stanowi refleksję nad radzeniem sobie ze stratą,  ze zmianami, zarówno wielkimi jak i małymi.

 1. Dajemy sobie radę

Ostatnia część stanowi podsumowanie wszystkiego, czego dzieci nauczyły się w czasie programu, czyli znajdowania różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomagania innym, oraz adaptowania się do nowych sytuacji.

      

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
  11-500 Giżycko
  ul. Drzymały 9
 • (87) 428 33 97

Mapa