• Zajęcia przedszkolne

    •            

     OFERTA ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA

      

      

     W naszym przedszkolu prowadzone są w zależności od wieku zajęcia obowiązkowe, takie jak:

     - zajęcia z rozwijania mowy i myślenia, podczas których wykorzystujemy metodę twórczą dr I. Majchrzak "Wprowadzenie dziecka w świat pisma"

     -  zajęcia matematyczne prowadzone w oparciu o metodę prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, z wykorzystaniem "Wiatraka Matematycznego"

      zajęcia ruchowe z wykorzystaniem metody gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orffa, Kniessów i metody ruchu rozwijajacego W. Sherborne, które sprzyjają rozwijaniu róznych form ruchu i ekspresji u dzieci, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, współdziałania z partnerem, spontaniczności i odpowiednich zachowań

     -  zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem zabaw z pedagogiki zabawy i innych form muzyczno-rytmicznych.

     -  zajęcia plastyczne z wykorzystaniem m.in. metody D. Dziamskiej "Edukacja przez ruch", która polega na łączeniu ruchu i muzyki podczas wykonywania prac plastycznych przez dzieci

     zajęcia nauki języka angielskiego prowadzone są przez p. Annę Kuźnicką,

     p. Martynę Augustynowicz oraz p. Martę Cieciurę 

     - zajęcia z rytmiki we wszystkich grupach wiekowych prowadzone są przez p. Martynę Augustynowicz

     - zajęcia z religii w grupie VI integracyjnej (6 latków) i VII - integracyjnej (6 latków) prowadzone są przez panią Monikę Słabińską - nauczyciel religii    

     Prowadzone są także zajęcia komputerowe, na które uczęszczają dzieci z poszczególnych grup wiekowych.

     Podczas pracy z dziećmi  wykorzystywana jest również metoda kinezjologii edukacyjnej dr P. Dennisona, zwana "Gimnastyką mózgu". Obejmuje ona ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące, służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania dzieci.

     Zajęcia obowiązkowe prowadzone są zgodnie z podstawą programową oraz w oparciu o karty pracy Wydawnictwa Nowa Era - "Elementarz 6-latka" (grupa VI integracyjna), "Dzieciaki w akcji" (grupa II), Wydawnictwa Podręcznikarnia - "Zabawy z porami roku" (grupa III i IV integracyjna) integracyjna) i "Trefliki" (grupa V i VII integracyjna). Zadania w nich zawarte są dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

      

      

     Od września 2019r. organizowane są w naszym przedszkolu nieodpłatne zajęcia rozwijające talenty i uzdolnienia dzieci, na które uczęszczają nasze przedszkolaki.

     Należą do nich:

     1) zajęcia teatralne prowadzone przez nauczycielkę Martę Rudy, których głównym celem jest rozwijanie talentów, wspomaganie rozwoju dziecka oraz komunikowania się i współdziałania w zespole

           

      

     2) zajęcia z kreatywności prowadzone przez nauczycielkę Agnieszkę Cieślak, będące swoistą gimnastyką umysłową, w której stosowane są liczne techniki służące podwyższeniu twórczego potencjału dzieci, wpływające na zdolności poznawcze, motywację do działania oraz sprzyjajace twórczemu myśleniu

         

       

      

     3) zajęcia matematyczne prowadzone przez nauczycielkę Martę Cieciurę, podczas których kształtowane są m.in. umiejętności kodowania informacji przy pomocy sekwencji barw, rozwijane są umiejętności pracy zespołowej, logicznego myślenia oraz zadaniowego podejścia  do stawianych problemów.

         

      

      

     Począwszy od września 2019 roku nauczycielki Ewa Łukaszewicz i Marta Cieciura wraz z dziećmi z grupy III integracyjnej i VII integracyjnej przystąpiły do realizacji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Uczymy Dzieci Programować" z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w tym robotów Ozobot i Photon Edu wraz z tabletami. Program ma na celu  nauki programowania wśród dzieci, które sprzyja logicznemu myśleniu, zadaniowemu podejściu do stawianych problemów, szukania różnych rozwiązań, analizowania ich i wybierania tych najbardziej optymalnych.

                 

      

      

     Od listopada 2019r. nauczycielki: Ewa Cielecka, Jolanta Dowgiałło i Agnieszka Haliasz wraz z dziećmi z grup VI, VII i IV integracyjnych przystąpiły do Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji jest zwiększenie świadomości dzieci o otaczającym świecie i poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych, promocja aktywnego i zdrowego stylu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy będące przedmiotem zajęć.

      

           

      

      

     Zgodnie z Kalendarzem Imrez organizujemy szereg uroczystości przedszkolnych, takich jak:

     "Dni zdrowej żywności", Wigilie, Dzień Babci i Dziadka, Choinka noworoczna, Dzień Rodziny, Powiatowy Przegląd Piosenki Przedszkolnej "Rozśpiewane Przedszkolaki" oraz uczestniczymy w Przeglądzie Teatrów Przedszkolnych "Kurtynka w górę", Przeglądzie tańca "Chociaż jestem jeszcze mały, tancerz ze mnie doskonały", Olimpiadzie Sportowej "Sport to zdrowie - potyczki 6 latków" i wiele innych.

      

      

     Współpracując z licznymi instytucjami i przedsiębiorstwami organizujemy wycieczki oraz spotkania z przedstawicielami tych instytucji, jak np. :

     spotkania z policjantami, wycieczki na skrzyżowanie, spotkania z leśnikami, wycieczki do Lasu Miejskiego, Puszczy Boreckiej, Leśniczówki, wycieczki do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Giżycku, do Oczyszczalni Ścieków w Bystrym, do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, do Muzeum Mazurskiego w Owczarni, do miejscowości Jeziorowskie, na Wieżę Ciśnień czy do Zamku Krzyżackiego obecnie hotelu St. Bruno i wiele innych.

     Bierzemy także udział w realizacji licznych programów edukacyjnych, m.in. : "Cała Polska Czyta Dzieciom", "Mamo, tato wolę wodę", "Zaczytane Przedszkole" i innych.