• Opłaty

    •  

     Odpłatność za przedszkole

     Rodzice, którzy dokonują opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przelewem, zobowiązani są do:

     1. Zgłoszenia się do intendentki w celu uzyskania informacji o wysokości opłat za dany miesiąc.

     2. Podania na przelewie imienia i nazwiska dziecka.

     3. Podania numeru przedszkola i grupy, do której uczęszcza.

      

     Opłaty należy dokonywać na niżej podane numery kont:

     1. Opłata za wyżywienie

     34 1240 5787 1111 0010 5861 5965

     2. Opłata za godziny wykraczające ponad podstawę programową

     50 1240 5787 1111 0010 5860 7335

      

     Stawka żywieniowa od 1 marca 2022r. wynosi 8 zł.