• Regulamin Klubu Wolontariusza

    •  

     Regulamin

     Klubu Wolontariusza działającego w Przedszkolu Miejskim nr 1

     z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku

      

     1. Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne oraz koleżeńsko – przyjacielskie.

     2. Wolontariusz to osoba działająca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy przedszkolak działający wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc.

     3. Klub Wolontariusza ma za zadanie pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku przedszkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.

     4. Celem Klubu Wolontariusza jest :

     1. Zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym

     2. Rozwijanie wśród dzieci postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych

     3. Włączanie dzieci do działań o charakterze woluntarystycznym, wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz osób potrzebujących

     1. Klub Wolontariusza angażuje się w działania cykliczne jak również w miarę potrzeb do pomocy w jednorazowych imprezach o charakterze charytatywnym

     2. Miejscem działania Klubu Wolontariusza jest Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku

     3. Za udział w każdej akcji jednorazowej organizowanej w przedszkolu dziecko otrzymuje określony znaczek.

     4. Za wielokrotny i systematyczny udział w akcjach całorocznych ( np.: zbiórka makulatury, nakrętek, baterii…) dziecko, na koniec roku szkolnego, otrzymuje znaczek.

     5. Na koniec roku szkolnego, w każdej grupie, nauczyciel i przedstawiciel trójki grupowej, wyłaniają liderów wolontariatu.

     6. Liderem może zostać dziecko, które ma od 80% do 100% działań podjętych w danej grupie wiekowej. Liczbę działań realizowanych w danej grupie ustala nauczyciel w porozumieniu z rodzicami.

     7. Tytuł lidera wolontariatu przyznawany jest na jeden rok szkolny.

     8. Każdy lider wolontariatu za swoje zaangażowanie i udział w działaniach charytatywnych otrzymuje, na koniec roku szkolnego, dyplom i upominek.