• W naszym przedszkolu prowadzone są zajęcia, takie jak:

     - zajęcia z rozwijania mowy i myślenia, podczas których wykorzystujemy metodę twórczą dr I. Majchrzak "Wprowadzenie dziecka w świat pisma";

     -  zajęcia matematyczne prowadzone w oparciu o metodę prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, z wykorzystaniem "Wiatraka Matematycznego";

     -  zajęcia ruchowe z wykorzystaniem metody gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orffa, Kniessów i metody ruchu rozwijajacego W. Sherborne, które sprzyjają rozwijaniu róznych form ruchu i ekspresji u dzieci, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, współdziałania z partnerem, spontaniczności i odpowiednich zachowań;

     -  zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem zabaw z pedagogiki zabawy i innych form muzyczno-rytmicznych;

     -  zajęcia plastyczne z wykorzystaniem m.in. metody D. Dziamskiej "Edukacja przez ruch", która polega na łączeniu ruchu i muzyki podczas wykonywania prac plastycznych przez dzieci;

     - zajęcia języka angielskiego stymulujące rozwój poznawczy, uczące otwartości na nowe rzeczy i zjawiska tworząc bazę do dalszej edukacji językowej;

     - zajęcia z rytmiki we wszystkich grupach wiekowych, które wspomagają koncentrację, poprawiają pamięć oraz zachęcają do aktywności ruchowej rozwijając motorykę i orientację przestrzenną;

     - zajęcia z religii w grupie V (6 latków) i VII - integracyjnej (6 latków) wprowadzające dzieci w życie religijne za pomocą tańca i śpiewu;

     Prowadzone są także zajęcia komputerowe, na które uczęszczają dzieci z poszczególnych grup wiekowych.

      

     Zgodnie z Kalendarzem Imprez organizujemy szereg uroczystości przedszkolnych, takich jak:

     "Dni zdrowej żywności", Wigilie, Dzień Babci i Dziadka, Choinka noworoczna, Dzień Rodziny, Powiatowy Przegląd Piosenki Przedszkolnej "Rozśpiewane Przedszkolaki" oraz uczestniczymy w Przeglądzie Teatrów Przedszkolnych "Kurtynka w górę", Przeglądzie tańca "Chociaż jestem jeszcze mały, tancerz ze mnie doskonały", Olimpiadzie Sportowej "Sport to zdrowie - potyczki 6 latków" i wiele innych.

      

      

     Współpracując z licznymi instytucjami i przedsiębiorstwami organizujemy wycieczki oraz spotkania z przedstawicielami tych instytucji, jak np. :

     spotkania z policjantami, wycieczki na skrzyżowanie, spotkania z leśnikami, wycieczki do Lasu Miejskiego, Puszczy Boreckiej, Leśniczówki, wycieczki do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Giżycku, do Oczyszczalni Ścieków w Bystrym, do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, do Muzeum Mazurskiego w Owczarni, do miejscowości Jeziorowskie, na Wieżę Ciśnień czy do Zamku Krzyżackiego obecnie hotelu St. Bruno i wiele innych.