• Projekt „Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją”

    •  

     Projekt „Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją”

      

     Od 01.08.2020r. w naszym przedszkolu realizowany jest "Projekt pt. „Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją” (nr projektu LT- PL-4R-288) złożony wspólnie przez Gminę Miejską Giżycko oraz Administrację Miasta Varena otrzymał dofinansowanie w ramach IV naboru wniosków w Programie Współpracy V-A Litwa-Polska.

      

     W dniu 07 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu o łącznej wartości 515 741,81 euro.

      

     Głównym celem projektu jest intensyfikacja współpracy transgranicznej instytucji przedszkolnych w celu rozwoju społecznego, walki z ubóstwem, dyskryminacją, jak również promowanie zdrowego stylu życia na obszarze przygranicznym w Giżycku i Varenie. Działaniami w projekcie zostaną objęte dwa miejskie przedszkola, tj. Przedszkole Miejskie Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku oraz Przedszkole Miejskie Nr 4 w Giżycku.

     W ramach projektu oprócz nowoczesnego wyposażenia placów zabaw w miejskich przedszkolach, zostanie zakupiony również sprzęt, w tym multimedialny, do prowadzenia innowacyjnych działań w zakresie integracji społecznej i promowania zdrowego stylu życia w przedszkolach.

     Kadra pedagogiczna weźmie udział w cyklu szkoleń oraz warsztatów, których celem jest przygotowanie programu prewencyjnego dotyczącego integracji społecznej, promowania zdrowego stylu życia, walki z ubóstwem i dyskryminacją. Natomiast dla przedszkolaków zorganizowane zostaną imprezy oraz wydarzenia promujące działania w projekcie tj. olimpiady transgraniczne, wydarzenia sportowo-rekreacyjne poprzedzone zajęciami edukacyjnymi, lokalne imprezy z udziałem mieszkańców, włączając akcje charytatywne. Zwieńczeniem działań w projekcie będzie wspólna konferencja podsumowująca, w której udział wezmą partnerzy projektu, społeczność przedszkolna oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych współpracujących z przedszkolami.

     Okres realizacji projektu: 01.08.2020 – 31.07.2022
     Całkowity budżet projektu: 515 741,81 euro.
     Gmina Miejska Giżycko Beneficjent wiodący: 267 090,14 euro, dofinansowanie: 227 026,61 euro.
     Administracja Miasta Varena: 248 651,67 euro, , dofinansowanie: 211 353,91 euro.


     KONFERENCJA GIŻYCKO-VARENA 

     22 września 2022r. 6-latki z grupy Żabek wystąpiły przed gośćmi z Giżycka i Vareny, na konferencji kończącej dwuletni projekt unijny "Giżycko i Varena - współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją". Przedszkolaki wystąpiły z piosenką "Sportowe marzenia".


                        Podgląd zdjęcia     Podgląd zdjęcia

                        Podgląd zdjęcia      Podgląd zdjęcia

     Olimpiada transgraniczna Giżycko i Varena

     We wtorek 17 maja w hali sportowej MOSiR dzieci z naszego przedszkola wraz z kolegami z Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz litewskiej Vareny wzięły udział w olimpiadzie transgranicznej organizowanej w ramach projektu „Giżycko i Varena – współpraca na rzecz promowania włączenia społecznego, walki z ubóstwem i dyskryminacją”.

             

      

      

     Szkolenia i warszaty kadry pedagogicznej:

             

      

     Wyposażenie placu zabaw: