Nawigacja

liczba odwiedzin: 204140

Nasze Przedszkole

Informacje o nas

 

 

 

 

Cele przedszkola:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w przyjaznym środowisku.
2. Propagowanie zasad zdrowego stylu życia oraz odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
3. Rozwijanie aktywnej i wszechstronnej współpracy z rodzicami i środowiskiem.
4. Kształtowanie szczęśliwego, aktywnego poznawczo, asertywnego dziecka, umiejącego wypowiadać swoje zdanie i wysłuchać opinii innych.
5. Inspirowanie dzieci do twórczej aktywności.
6. Wychowanie dzieci w duchu poszanowania tradycji narodowych, kulturowych, rodzinnych.

 

 

Przedszkole nasze jest słoneczne, przestronne i do tego otoczone bujną zielenią.

                                                           

 

Mamy dodatkowo zamontowany podjazd dla osób na wózkach.

                                                          

 

Możemy się poszczycić przestronnymi, jasnymi i pięknie udekorowanymi salami dla dzieci, wyposażonymi zarówno w ciekawe pomoce edukacyjne jak i zabawki.

 

                            

 

 

Ponadto wyposażone jest w dodatkowe gabinety: logopedyczno-psychologiczny, salę terapeutyczną ze sprzętem rehabilitacyjnym i salę komputerową.

 

                                              

                     gabinet logop.-psychologiczny              sala komputerowa                      sala terapeutyczna

                                                                                                                                     ze sprzętem rehabilitacyjnym                                      

 

Codzienną pracę ułatwia także przedszkolna biblioteka z dużym księgozbiorem literatury metodycznej oraz płytami CD.
W prowadzeniu uroz
maiconych zajęć i zabaw pomagają nauczycielkom ciekawe pomoce dydaktyczne.

Możemy poszczycić się piękną fontanną umieszczoną na holu głównym przedszkola, która wytwarza korzystny mikroklimat. Obok niej znajduje się bogato wyposażone akwarium z rybkami, które jest często odwiedzane przez dzieci. Nasi wychowankowie oprócz obserwowania "małego podwodnego świata", chętnie karmią rybki oraz pomagają w pielęgnacji akwarium. 

 

                                                              

 

Organizujemy liczne konkursy, wystawy prac plastycznych, kiermasze, wycieczki przyrodnicze, wycieczki do Urzędu Miasta i do zakładów produkcyjnych oraz przedsiębiorstw.

Dysponujemy również dużym ogrodem przedszkolnym z bezpiecznymi urządzeniami do zabaw i ćwiczeń ruchowych dla dzieci.                         

 

                     

 

W naszym ogrodzie przedszkolnym została utworzona Ścieżka Zdrowia z elementami Miasteczka Ruchu Drogowego, która pozwala na atrakcyjne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu przez dzieci oraz pomaga w przyswajaniu wiadomości i umiejętności z zakresu zasad ruchu drogowego.

 

                                                 

 

Ozdobę naszego ogrodu przedszkolnego stanowi skalniak z fontanną, sfinansowany ze środków otrzymanych z FOWJM w Giżycku oraz "Kolorowe Zacisze", w którym znajdują się drzewka, rośliny, kwiaty, karmnik dla ptaków, grządka rabatowa i kompostownik. 

Miejsce to służy dzieciom do wypoczynku, zabawy i pracy w ogrodzie.

 

                   

 

Na przełomie września i października 2017 roku w ramach Projektu Gminy Miejskiej Giżycko - "Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka" została wybudowana wiata służąca dzieciom do zabaw, wypoczynku i rekreacji.

 

                                        

 

W ramach realizacji projektu "Ogród pięciu zmysłów" na początku czerwca 2019r. został stworzony na terenie naszego przedszkola ogród ze ścieżką sensoryczną, sfinansowany ze środków otrzymanych z FOWJM w Giżycku. Znajdujące się w nim gatunki roślin oraz tor wyłożony różnorodnym tworzywem przyrodniczym, nie tylko zachwyca swoim widokiem ale także służy do prowadzenia zajęć zarówno z dziećmi zdrowymi jak i niepełnosprawnymi. Pełni on funkcję terapii dla dzieci poprzez stymulowanie pięciu zmysłów - węchu, wzroku, słuchu, smaku i dotyku, a także sprzyja rozwijaniu oraz wzbogacaniu wiedzy na temat roślin i kwiatów.

                                           

 

Od 2002 roku jesteśmy przedszkolem integracyjnym, dlatego m.in. likwidujemy bariery architektoniczne. Posiadamy podjazd dla wózków oraz łazienkę przystosowaną dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Idea integracji umożliwia dzieciom niepełnospraswnym zdobywanie wiedzy i umiejętności w miarę ich możliwości w warunkach przedszkola ogólnodostępnego.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
    11-500 Giżycko
    ul. Drzymały 9
  • (87) 428 33 97

Mapa