• Informacje o nas

    •  

      

     Cele przedszkola:

     1. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w przyjaznym środowisku.
     2. Propagowanie zasad zdrowego stylu życia oraz odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
     3. Rozwijanie aktywnej i wszechstronnej współpracy z rodzicami i środowiskiem.
     4. Kształtowanie szczęśliwego, aktywnego poznawczo, asertywnego dziecka, umiejącego wypowiadać swoje zdanie i wysłuchać opinii innych.
     5. Inspirowanie dzieci do twórczej aktywności.
     6. Wychowanie dzieci w duchu poszanowania tradycji narodowych, kulturowych, rodzinnych.

      

      

      

      

     Na przełomie sierpnia i października 2019 roku wykonana została termomodernizacja budynku przedszkola, dobudowano przy grupie VI ewakuacyjną klatkę schodową
     oraz powstały wyjścia ewakuacyjne z każdej sali na plac zabaw, jako wyznaczone miejsce do ewakuacji.

     Prace współfinansowane były ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

      

      

                                   

                                        Oto nowy budynek                                      Tak wyglądał  

                                      po termomodernizacji                                  przed remontem 

      

      

                                       

                                            Nowo powstała                             Budynek po termomodernizacji

                                 ewakuacyjna klatka schodowa                       od strony placu zabaw

      

      

                                   

                                      Bujna zieleń wokół                                      Podjazd dla osób

                                           przedszkola                                           niepełnosprawnych

      

      

     Wykonane zostały również prace wewnątrz budynku: kurtyna przeciwpożarowa, czujniki służące do wychwytywania dymu oraz wymiana wykładziny
     na obiektową w bloku gospodarczym.

     Przeprowadzono także gruntowny remont nawierzchni placu gospodarczego
     od ul. Drzymały, polegający na wymianie kostki brukowej.

     W wygospodarowanym pomieszczeniu przy grupie VI powstał gabinet specjalistyczny wyposażony w bogate pomoce dydaktyczne oraz meble i stoliki dostosowane do pracy
     z dziećmi.

     Prowadzone są tam m.in. zajęcia rozwijające talenty i uzdolnienia dzieci,
     jak np. z koła matematycznego, teatralnego i kreatywności.
     (Szczegóły znajdują się w zakładce Oferta Edukacyjna/Koła zainteresowań)

      

                  

     W ramach realizacji projektu "Ogród pięciu zmysłów" na początku czerwca 2019r. został stworzony na terenie naszego przedszkola ogród ze ścieżką sensoryczną, sfinansowany
     ze środków otrzymanych z FOWJMw Giżycku. Znajdujące się w nim gatunki roślin oraz tor wyłożony różnorodnym tworzywem przyrodniczym, nie tylko zachwyca swoim widokiem ale także służy do prowadzenia zajęć zarówno z dziećmi zdrowymi
     jak i niepełnosprawnymi. Pełni on funkcję terapii dla dzieci poprzez stymulowanie pięciu zmysłów - węchu, wzroku, słuchu, smaku i dotyku, a także sprzyja rozwijaniu oraz wzbogacaniu wiedzy na temat roślin i kwiatów.

      

             

      

              

      

      

     Możemy się także poszczycić przestronnymi, jasnymi i pięknie udekorowanymi salami
     dla dzieci, wyposażonymi zarówno w ciekawe pomoce edukacyjne
     jak i zabawki.

      

                                 

      

      

     Nasze przedszkole wyposażone jest ponadto w dodatkowe gabinety: logopedyczno - psychologiczny, salę terapeutyczną ze sprzętem rehabilitacyjnym i salę komputerową.

      

                                             

        gabinet logop.-psychologiczny             sala komputerowa                      sala terapeutyczna

                                                                                                                                                                          

      

     Codzienną pracę ułatwia także przedszkolna biblioteka z dużym księgozbiorem literatury metodycznej oraz płytami CD.
     W prowadzeniu uroz
     maiconych zajęć i zabaw pomagają nauczycielkom ciekawe pomoce dydaktyczne.

     Możemy poszczycić się piękną fontanną umieszczoną na holu głównym przedszkola,
     która wytwarza korzystny mikroklimat. Obok niej znajduje się bogato wyposażone akwarium z rybkami, które jest często odwiedzane przez dzieci. Nasi wychowankowie oprócz obserwowania "małego podwodnego świata", chętnie karmią rybki oraz pomagają
     w pielęgnacji akwarium. 

      

                                                                   

      

      

     Organizujemy liczne konkursy, wystawy prac plastycznych, kiermasze, wycieczki przyrodnicze, wycieczki do Urzędu Miasta i do zakładów produkcyjnych oraz przedsiębiorstw.

     Dysponujemy również dużym ogrodem przedszkolnym z bezpiecznymi urządzeniami
     do zabaw i ćwiczeń ruchowych dla dzieci. 
              
                  

      

                          

      

      

     W naszym ogrodzie przedszkolnym została utworzona Ścieżka Zdrowia
     z elementami Miasteczka Ruchu Drogowego, która pozwala na atrakcyjne
     bezpieczne spędzanie wolnego czasu przez dzieci oraz pomaga w przyswajaniu wiadomości
     i umiejętności z zakresu zasad ruchu drogowego.

      

                                                    

      

      

     Na przełomie września i października 2017 roku w ramach Projektu Gminy Miejskiej Giżycko - "Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków
     z Giżycka"
      została wybudowana wiata służąca dzieciom do zabaw, wypoczynku i rekreacji.

      

                                     

      

     Od 2002 roku jesteśmy przedszkolem integracyjnym, dlatego m.in. likwidujemy bariery architektoniczne. Posiadamy podjazd dla wózków oraz łazienkę przystosowaną dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

     Idea integracji umożliwia dzieciom niepełnosprawnym zdobywanie wiedzy
     i umiejętności w miarę ich możliwości w warunkach przedszk
     ola ogólnodostępnego.