Nawigacja

liczba odwiedzin: 345953

Nasze Przedszkole

Informacje o nas

 

 

 

 

Cele przedszkola:

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki oraz wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w przyjaznym środowisku.
2. Propagowanie zasad zdrowego stylu życia oraz odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
3. Rozwijanie aktywnej i wszechstronnej współpracy z rodzicami i środowiskiem.
4. Kształtowanie szczęśliwego, aktywnego poznawczo, asertywnego dziecka, umiejącego wypowiadać swoje zdanie i wysłuchać opinii innych.
5. Inspirowanie dzieci do twórczej aktywności.
6. Wychowanie dzieci w duchu poszanowania tradycji narodowych, kulturowych, rodzinnych.

 

 

 

 

Na przełomie sierpnia i października 2019 roku wykonana została termomodernizacja budynku przedszkola, dobudowano przy grupie VI ewakuacyjną klatkę schodową oraz powstały wyjścia ewakuacyjne z każdej sali na plac zabaw, jako wyznaczone miejsce do ewakuacji.

Prace współfinansowane były ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

                              

                                   Oto nowy budynek                                     Tak wyglądał  

                                 po termomodernizacji                                przed remontem 

 

 

                                  

                                       Nowo powstała                          Budynek po termomodernizacji

                              ewakuacyjna klatka schodowa                od strony placu zabaw

 

 

                              

                                 Bujna zieleń wokół                                     Podjazd dla osób

                                      przedszkola                                          niepełnosprawnych

 

 

Wykonane zostały również prace wewnątrz budynku: kurtyna przeciwpożarowa, czujniki służące do wychwytywania dymu oraz wymiana wykładziny na obiektową w bloku gospodarczym.

Przeprowadzono także gruntowny remont nawierzchni placu gospodarczego od ul. Drzymały, polegający na wymianie kostki podbrukowej.

W wygospodarowanym pomieszczeniu przy grupie VI powstał gabinet specjalistyczny wyposażony w bogate pomoce dydaktyczne oraz meble i stoliki dostosowane do pracy z dziećmi.

Prowadzone są tam m.in. zajęcia rozwijające talenty i uzdolnienia dzieci, jak np. z koła matematycznego, teatralnego i kreatywności.

 

                                                  

                  Zajęcia z koła                              Zajęcia z koła                              Zajęcia z koła 

                matematycznego                            teatralnego                                kreatywności 

 

 

 

W ramach realizacji projektu "Ogród pięciu zmysłów" na początku czerwca 2019r. został stworzony na terenie naszego przedszkola ogród ze ścieżką sensoryczną, sfinansowany ze środków otrzymanych z FOWJM w Giżycku. Znajdujące się w nim gatunki roślin oraz tor wyłożony różnorodnym tworzywem przyrodniczym, nie tylko zachwyca swoim widokiem ale także służy do prowadzenia zajęć zarówno z dziećmi zdrowymi jak i niepełnosprawnymi. Pełni on funkcję terapii dla dzieci poprzez stymulowanie pięciu zmysłów - węchu, wzroku, słuchu, smaku i dotyku, a także sprzyja rozwijaniu oraz wzbogacaniu wiedzy na temat roślin i kwiatów.

 

 

           

 

         

 

 

Możemy się także poszczycić przestronnymi, jasnymi i pięknie udekorowanymi salami dla dzieci, wyposażonymi zarówno w ciekawe pomoce edukacyjne jak i zabawki.

 

                            

 

 

Nasze przedszkole wyposażone jest ponadto w dodatkowe gabinety: logopedyczno-psychologiczny, salę terapeutyczną ze sprzętem rehabilitacyjnym i salę komputerową.

 

                                                    

                   gabinet logop.-psychologiczny             sala komputerowa                      sala terapeutyczna

                                                                                                                                  ze sprzętem rehabilitacyjnym                                      

 

Codzienną pracę ułatwia także przedszkolna biblioteka z dużym księgozbiorem literatury metodycznej oraz płytami CD.
W prowadzeniu uroz
maiconych zajęć i zabaw pomagają nauczycielkom ciekawe pomoce dydaktyczne.

Możemy poszczycić się piękną fontanną umieszczoną na holu głównym przedszkola, która wytwarza korzystny mikroklimat. Obok niej znajduje się bogato wyposażone akwarium z rybkami, które jest często odwiedzane przez dzieci. Nasi wychowankowie oprócz obserwowania "małego podwodnego świata", chętnie karmią rybki oraz pomagają w pielęgnacji akwarium. 

 

                                                              

 

 

Organizujemy liczne konkursy, wystawy prac plastycznych, kiermasze, wycieczki przyrodnicze, wycieczki do Urzędu Miasta i do zakładów produkcyjnych oraz przedsiębiorstw.

Dysponujemy również dużym ogrodem przedszkolnym z bezpiecznymi urządzeniami do zabaw i ćwiczeń ruchowych dla dzieci                       

 

                     

 

 

W naszym ogrodzie przedszkolnym została utworzona Ścieżka Zdrowia z elementami Miasteczka Ruchu Drogowego, która pozwala na atrakcyjne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu przez dzieci oraz pomaga w przyswajaniu wiadomości i umiejętności z zakresu zasad ruchu drogowego.

 

                                                 

 

 

Ozdobę naszego ogrodu przedszkolnego stanowi skalniak z fontanną, sfinansowany ze środków otrzymanych z FOWJM w Giżycku oraz "Kolorowe Zacisze", w którym znajdują się drzewka, rośliny, kwiaty, karmnik dla ptaków, grządka rabatowa i kompostownik. 

Miejsce to służy dzieciom do wypoczynku, zabawy i pracy w ogrodzie.

 

                   

 

 

Na przełomie września i października 2017 roku w ramach Projektu Gminy Miejskiej Giżycko - "Kompetencje kluczowe - przedszkolaki przebojowe - podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozwój kompetencji kluczowych przedszkolaków z Giżycka" została wybudowana wiata służąca dzieciom do zabaw, wypoczynku i rekreacji.

 

                                        

 

Od 2002 roku jesteśmy przedszkolem integracyjnym, dlatego m.in. likwidujemy bariery architektoniczne. Posiadamy podjazd dla wózków oraz łazienkę przystosowaną dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

Idea integracji umożliwia dzieciom niepełnospraswnym zdobywanie wiedzy i umiejętności w miarę ich możliwości w warunkach przedszkola ogólnodostępnego.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
    11-500 Giżycko
    ul. Drzymały 9
  • (87) 428 33 97

Mapa