Nawigacja

liczba odwiedzin: 345877

Osiągnięcia i Działania Ekologiczne

Osiągnięcia Ekologiczne

 

Osiągnięcia w zakresie działań ekologicznych

 

 

"Ogród 5-ciu Zmysłów"

Na początku czerwca 2019r. powstał na terenie naszego przedszkola ogród ze ścieżką sensoryczną dla dzieci, który został sfinansowany ze środków otrzymanych z FOWJM w Giżycku. 

Prowadzone są w nim zabawy i zajęcia wspierające rozwój dzieci oraz stymulujące wszystkie zmysły (dotyku, wzroku, słuchu, węchu i smaku), dzięki którym nasze przedszkolaki mogą w pełni poznawać otaczający ich świat przyrody, a także bawić się i wypoczywać.

 

      

 

 

"Zielony Kaganek"

W dniu 03.10.2017r. Mazurskie Centrum Edukacji Ekologicznej działające przy FOWJM w Giżycku zorganizowało w Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Giżycku konferencję pod nazwą "Zielony Kaganek" połączoną z warsztatem dotyczącym zakładania i pielęgnacji ogrodów przyszkolnych i ogrodów kieszonkowych oraz z wręczeniem nagród i wyróżnień "Zielonego Kaganka" dla nauczycieli. W spotkaniu uczestniczyła nauczycielka p. Ewa Cielecka, która została wyróżniona nagrodą "Zielonego Kaganka" za działania prowadzone w naszej placówce i poza nią w dziedzinie edukacji ekologicznej w roku 2016.

 

 

 

Działalność ekologiczna w naszym przedszkolu prowadzona jest od wielu lat. Realizowaliśmy projekty mające na celu kształcenie postaw proekologicznych dzieci w zakresie zdrowego stylu życia, poznawania różnorodnych ekosystemów (lasu, jeziora, łąki), poznawania żywiołu wody, powietrza, ognia oraz ziemi. Zwracaliśmy także uwagę na potrzebę ponownego wykorzystywania materiałów odpadowych , dbania o najbliższe środowisko przyrodnicze i wszystkie istoty żyjące , w tym szczególnie o gatunki zagrożone wyginięciem.

Dnia 03.06.2011r. nasze przedszkole otrzymało Certyfikat Zielonej Flagi, który jest tytułem nadawanym placówkom oświatowym na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools. Program ten polega na podnoszeniu świadomości ekologicznej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównowazonej gospodarki odpadami.

W związku z powyższym dnia 27.10.2011r. odbyła się uroczystość przekazania społeczności przedszkolnej Certfikatu Zielonej Flagi, w której uczestniczyli: Burmistrz miasta Pani Jolanta Piotrowska, Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół i Przedszkoli w Giżycku Pan Piotr Szulc oraz przedstawiciele Rady Rodziców.

Całokształt działań, które wykonaliśmy aby osiągnąć ten tytuł zaprezentowała wicedyrektor Pani Barbara Sajnaga. Podczas uroczystości dzieci 5 i 6 letnie przedstawiły program artystyczny o tematyce ekologicznej. Na zakończenie odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy PRZEDSZKOLE DLA EKOROZWOJU, którego dokonały Burmistrz miasta Pani Jolanta Piotrowska i Dyrektor Przedszkola Pani Maria Pająk.  Zieloną Flagę zawiesił woźny Pan Ireneusz Popowski.

 

            

            

 

 

W swoim dorobku posiadamy także:

 

Zielony Certyfikat I stopnia za realizację przedsięwzięcia „Kolorowe Zacisze”- miejsce do pracy i wypoczynku w ogrodzie (2008r.)

      

 

Tytuł Lidera Zrównoważonego Rozwoju za realizację projektu „Zostań Przyjacielem Natury” (2009r.)

 

Nagroda Zielonego Kaganka – za całokształt działań na rzecz zrównoważonego rozwoju (2009r.)

 

      

 

Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła przyjazna środowisku” za realizację przedsięwzięcia „Zdrowo i bezpiecznie” - budowa ścieżki zdrowia z elementami miasteczka ruchu drogowego w ogrodzie przedszkolnym (2010r.)

      

 

Certyfikat Zielonej Flagi za realizację działań na rzecz efektywnego wykorzystania energii, surowców i zrównoważonej gospodarki odpadami oraz podnoszenia świadomości ekologicznej dzieci (2011r.)

      

 

Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej za realizację działań ekologicznych w ramach programu „Szkoły dla Ekorozwoju” 2012-2014)

      

 

 

Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi w ramach Programu Szkoły dla Ekorozwoju (2015r.)

 

Geocertyfikat w ramach realizacji zagadnień związanych z georóżnorodnością otoczenia (2014-2016).

 

Corocznie bierzemy także udział w Akcjach Sprzątania Świata, za udział których otrzymujemy nagrody, wyróżnienia, statuetki i dyplomy. Wpływa to na kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec ochrony planety Ziemi.

 

 

Propagując od wielu lat zasady proekologicznego stylu życia oraz kształtując u dzieci odpowiedzialność za stan środowiska przyrodniczego realizowaliśmy "Program Ekozespołów". Dzięki temu dzieci uczyły się prawidłowego sposobu oszczędzania wody, energii oraz zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów w domu i przedszkolu. 

 

Co roku prowadzimy zbiórkę makulatury, baterii, złomu aluminiowego, elektrośmieci, nakrętek, tworząc w ten sposób trwałe nawyki i zachowania ekologicznego stylu życia u dzieci w domu, przedszkolu i najbliższym otoczeniu.

Współpracując natomiast z Nadleśnictwem Giżycko oraz uczestnicząc w akcji pod hasłem- "Drzewko za makulaturę" organizowaną przez FOWJM w Giżycku, pozyskujemy nowe drzewa i krzewy, które dzieci wraz z leśnikiem sadzą wokół przedszkola oraz organizujemy wycieczki do Lasu Miejskiego czy do Puszczy Boreckiej.

W ramach współpracy z FOWJM w Giżycku od wielu lat bierzemy udział w Akcjach Sprzątania Świata oraz organizujemy spotkania z przedstawicielami fundacji i pogadanki dla dzieci na temat dbania o najbliższe środowisko przyrodnicze, sposobach segregowania surowców wtórnych i recyklingu.

Tradycyjnie co roku organizowane są wycieczki do Wodociagów i Kanalizacji w Giżycku oraz do Oczyszczalni Ścieków w Bystrym, podczas których dzieci poznają proces uzdatniania wody oraz drogę wody z ziemi do kranów. Przy okazji dowiadują się w jaki sposób należy dbać o czystość jezior oraz jak oszczędzać wodę.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
    11-500 Giżycko
    ul. Drzymały 9
  • (87) 428 33 97

Mapa