Nawigacja

liczba odwiedzin: 204106

Oferta edukacyjna

Zajęcia przedszkolne

            OFERTA ZAJĘĆ PRZEDSZKOLA

 

 

W naszym przedszkolu prowadzone są w zależności od wieku zajęcia obowiązkowe, takie jak:

- zajęcia z rozwijania mowy i myślenia, podczas których wykorzystujemy metodę twórczą dr I. Majchrzak "Wprowadzenie dziecka w świat pisma"

-  zajęcia matematyczne prowadzone w oparciu o metodę prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, z wykorzystaniem "Wiatraka Matematycznego"

 zajęcia ruchowe z wykorzystaniem metody gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orffa, Kniessów i metody ruchu rozwijajacego W. Sherborne, które sprzyjają rozwijaniu róznych form ruchu i ekspresji u dzieci, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, współdziałania z partnerem, spontaniczności i odpowiednich zachowań

-  zajęcia umuzykalniające z wykorzystaniem zabaw z pedagogiki zabawy i innych form muzyczno-rytmicznych.

W pracy z naszymi wychowankami wykorzystujemy także metodę D. Dziamskiej "Edukacja przez ruch", która polega na łączeniu ruchu i muzyki podczas wykonywania prac plastycznych przez dzieci.        

Inną metodą twórczą stosowaną podczas zajęć obowiązkowych z dziećmi jest metoda kinezjologii edukacyjnej dr P. Dennisona, zwana "Gimnastyką mózgu". Obejmuje ona ćwiczenia relaksacyjne i energetyzujące, służące integracji półkul mózgowych w celu efektywniejszego działania dzieci. 

Wszystkie te metody twórcze sprzyjają aktywności poznawczej, emocjonalnej i społecznej dziecka.

Zajęcia obowiązkowe prowadzone są zgodnie z podstawą programową oraz w oparciu o karty pracy wydawnictwa MAC - Edukacja i PWN - Trampolina. Zadania w nich zawarte są dostosowane do wieku i możliwości dzieci.

 

Od 2002r. nasze przedszkole jest placówką integracyjną, w której utworzono pierwszy oddział integracyjny. Obecnie mamy trzy oddziały integracyjne.  Uczęszczają do nich m.in. dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. W związku z powyższym nasza placówka oferuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w zakresie zajęć specjalistycznych.

 

W ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć edukacyjno-terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów:

 • zajęcia logopedyczne -  Ewa Cielecka i Agnieszka Haliasz

 • terapia pedagogiczna -  Ewa Łukaszewicz i Bogusława Wasilewska

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne -  Bogusława Wasilewska

 • kinezjologia edukacyjna -  Ewa Łukaszewicz

 • gimnastyka korekcyjna -  Jolanta Abram

 • zajęcia z fizjoterapii -  Marta Cieciura

 • terapia pedagogiczna z elem. integracji sensorycznej - Agnieszka Cieślak

 • surdopedagogika - Bożena Suchodoła

 • zajęcia z oligofrenopedagogami - Marta Rudy, Jolanta Łbik i Agnieszka Cieślak.

 

                                                                          

                           zajęcia logopedyczne                  zajęcia logopedyczne                zajęcia z surdopedagogiem

 

                                                                 

           zajęcia z terapii pedagogicznej                   zajęcia rozwijające kompetencje                       

                                                                emocjonalno-społeczne

 

                                            

                                  zajęcia z kinezjologii edukacyjnej                       zajęcia z oligofrenopedagogiem

                               prowadzone przez Ewę Łukaszewicz                      prowadzone przez Martę Rudy

 

                                       

zajęcia z oligofrenopedagogiem       zaj. logopedyczne z rodzicami i dziećmi      zaj. logopedyczne z rodzicami i dziećmi

            Jolantą Łbik                             prowadzone przez Agnieszkę Haliasz               prowadzone przez Ewę Cielecką

 

                                                                            

zaj. z terapii pedagog. z elem. integracji sensorycznej                    zaj. z surdopedagogiki i rozwijania kompetencji

        prowadzone przez Agnieszkę Cieślak                                        emocjonalno-społecznych prowadzone przez 

                                                                                                             n-lki Bożenę Suchodołę i Bogusławę Wasilewską

 

 

Dodatkowo prowadzone są:

zajęcia nauki języka angielskiego w grupie I- 3 latków, II - 4 latków, III integracyjnej - 3 i 4 latków, IV-integracyjnej przez p. Annę Kuźnicką, natomiast w grupie V - 6 latków, grupie VI - 5 i 6 latków oraz grupie VII - integracyjnej (6 latków) prowadzone są przez p. Martę Cieciurę

- zajęcia z rytmiki we wszystkich grupach wiekowych prowadzone są przez p. Martynę Augustynowicz

- zajęcia z religii w grupie V - 6 latków, grupie VI - integracyjnej (5 i 6 latków) prowadzone przez p. Barbarę Pieńkowską

- zajęcia komputerowe prowadzone w każdej grupie wiekowej przez nauczycielki poszczególnych grup.

Wszystkie zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

 

Zgodnie z Kalendarzem Imrez organizujemy szereg uroczystości przedszkolnych, takich jak:

"Dni zdrowej żywności", Wigilie, Dzień Babci i Dziadka, Choinka noworoczna, Dzień Rodziny, Powiatowy Przegląd Piosenki Przedszkolnej "Rozśpiewane Przedszkolaki" oraz uczestniczymy w Przeglądzie Teatrów Przedszkolnych "Kurtynka w górę", Przeglądzie tańca "Chociaż jestem jeszcze mały, tancerz ze mnie doskonały", Olimpiadzie Sportowej "Sport to zdrowie - potyczki 6 latków" i wiele innych.

 

Współpracując z licznymi instytucjami i przedsiębiorstwami organizujemy wycieczki oraz spotkania z przedstawicielami tych instytucji, jak np. :

spotkania z policjantami, wycieczki na skrzyżowanie, spotkania z leśnikami, wycieczki do Lasu Miejskiego, Puszczy Boreckiej, Leśniczówki, wycieczki do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Giżycku, do Oczyszczalni Ścieków w Bystrym, do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie, do Muzeum Mazurskiego w Owczarni, do miejscowości Jeziorowskie, na Wieżę Ciśnień czy do Zamku Krzyżackiego obecnie hotelu St. Bruno i wiele innych.

Bierzemy także udział w realizacji licznych programów edukacyjnych, m.in. : "Cała Polska Czyta Dzieciom", "Mamo, tato wolę wodę", "Zaczytane Przedszkole" i innych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
  11-500 Giżycko
  ul. Drzymały 9
 • (87) 428 33 97

Mapa