Nawigacja

liczba odwiedzin: 346001

Projekty i Akcje Edukacyjne

Projekty i Akcje Edukacyjne

Projekty i Akcje Edukacyjne

realizowane w roku szkolnym 2020/2021 przez nauczycielki w grupach

 

 

Ogólnopolska Akcja Edukacyjna

"Dzieci uczą rodziców"

Od listopada 2020r. nauczycielki: Ewa Cielecka, Agnieszka Haliasz i Jolanta Dowgiałło wraz z dziećmi z grupy VI integracyjnej, VII integracyjnej i III przystąpiły do drugiej edycji Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

Celem akcji jest wsparcie procesu edukacji dzieci w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo czy ekologia.

 

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

,,Wyzwania Teodora"

Od 5 października 2020r. do 14 maja 2021r. w gr VII integracyjnej realizowany jest przez nauczycielkę Agnieszkę Haliasz Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Wyzwania Teodora".

Głównym celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.

Projekt obejmuje zdobycie siedmiu sprawności w zakresie: sportu, plastyki, przygotowywania posiłku, okazywania pomocy, wyrażania emocji i uczuć oraz dbania o przyrodę.

Po osiągnięciu wszystkich sprawności każde dziecko otrzyma odznakę oraz dyplom profesora Teodora. Na placówki biorące udział w projekcie czeka certyfikat miejsca sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi dziecka.

 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 począwszy od października 2020r. nauczycielka Magda Lichacz realizuje w grupie VI integracyjnej trzy projekty edukacyjne:

 

1. Bajeczna Księga” -  projekt czytelniczy organizowany przez czasopismo Bliżej Przedszkola”, którego ambasadorką jest Ewa Stadtmuller.

Celem projektu jest:

- promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków

- stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej

- angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.

Projekt polega na założeniu przez nauczyciela zeszytu w formacie A4 z czystymi kartkami, w twardej okładce, który staje się Bajeczną księgą”. Na pierwszej stronie nauczyciel wkleja wstęp do bajki Ratujmy nasz dom”, po czym odczytuje go dzieciom i zachęca, aby zaproponowały dalszą część. W tym samym dniu nauczyciel pyta, które dziecko chce wymyślić dalszą część bajki. Wówczas zabiera ono „Bajeczną księgę” do domu i wspólnie z rodzicami wymyśla kolejny fragment bajki oraz samodzielnie wykonuje ilustrację. Za każdym razem książka wraca do nauczyciela, a ten wyznacza kolejną chętną osobę. Książka krąży po domach przedszkolaków, a na koniec nauczyciel odczytuje bajkę i wspólnie z dziećmi wymyśla jej zakończenie.

 

2. „Ekokulturalne przedszkole”  - projekt ekologiczny organizowany przez czasopismo Bliżej Przedszkola”.

Głównymi celami projektu jest:

- poszerzanie świadomości ekologicznej

- kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego

- rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska

- rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych

- zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste

- kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta

- nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Działania ekologiczne obejmują trzy kategorie:

- Ekoplastyka- planowanie prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych i nieużytków.

- Ekoprzestrzeń- tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku- np. przygotowanie karmników, poidełek, domków lęgowych dla ptaków, ukwiecanie ogrodu przedszkolnego, gromadzenie nakrętek i zużytych baterii, itp.

- Ekokultura- nawiązywanie współpracy z rodzicami na rzecz środowiska- zaangażowanie rodziców we wszystkie działania.

 

3. „Zdrowo jem, więcej wiem!” - projekt prowadzony jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy.

Celem projektu jest:

- wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych

- uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej

- kształcenie rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.

Projekt podzielony jest na 2 etapy: jesienno- zimowy i wiosenny i będzie realizowany w oparciu o dostarczone przez organizatorów scenariusze zajęć.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Przedszkole Miejskie Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
    11-500 Giżycko
    ul. Drzymały 9
  • (87) 428 33 97

Mapa