Nawigacja

liczba odwiedzin: 345945

Projekty i Akcje Edukacyjne

Informacje o projekcie "Jedynka Wierna Dziedzictwu" i innych działaniach z zakresu wychowania patriotycznego oraz regionalizmu

 

Podziękowanie

od

Ministra Edukacji Narodowej

za wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego"

w ramach akcji "Szkoła do hymnu"

w dniu 8 listopada 2019r. o godz. 11:11.

 

 

 

Podziękowanie

od

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

dla Przedszkola Miejskiego Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku

za

realizację Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego 

"Piękna Nasza Polska cała"

odczytanego przez Dyrektor Marię Pająk podczas uroczystości Święta Niepodległości zorganizowanej w przedszkolu w dniu 8 listopada 2019r.

Projekt został zrealizowany przez nauczycielki: Martę Cieciurę i Ewę Łukaszewicz w grupach integracyjnych, którego celem było kształtowanie wśród najmłodszych ducha patriotyzmu, pogłębianie wiedzy na temat naszej historii, tradycji i kultury.

 

 

 

W 2018 roku obchodzimy 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Pragnąc przybliżyć dzieciom treści z zakresu wychowania patriotycznego oraz na temat regionalizmu realizujemy szereg działań, jak np.: 

- Obchody Święta Flagi w Giżycku

- "Bieg dla Biało-Czerwonej"

- Obchody Święta Niepodległości

- wycieczka do Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie i wiele innych.

 

Dodatkowo w miesiącach IV-VI. 2018r. nasze przedszkole realizuje projekt pod hasłem: „Jedynka Wierna Dziedzictwu”.

 

Cele projektu:

 • budowanie tożsamości narodowej i regionalnej

 • wykazanie przez dzieci postaw patriotycznych poprzez recytację wierszy, śpiew, taniec, prace plastyczne

 • wyrażanie szacunku do symboli narodowych

 • wdrażanie do prawidłowego zachowania się podczas uroczystości

 • integracja i promocja w środowisku lokalnym.

 •  

Zadania projektu:

 • realizacja tematów kompleksowych w grupach przybliżająca dzieciom tematykę projektu

 • nauka wybranej piosenki o Giżycku i tańców „Szot”, „Polonez” i „Kowal”

 • tworzenie w salach kącików regionalnych

 • słuchanie bajek, baśni i legend mazurskich

 • wycieczki do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Akademii Malucha, na Twierdzę Boyen, most obrotowy, Wieżę Ciśnień, kamieniczki przy ulicy Pionierskiej, do Mleczarni

 • nadawanie imion – bohaterów baśni i legend – drzewom i krzewom w ogrodzie przedszkolnym

 • cykl zajęć plastycznych „Na ludowo” (wykonywanie serwetek, fartuszków, ozdabianie ludowymi motywami drewnianych łyżek, wałków, desek...)

 • cykl spotkań z osobami, które przybliżą dzieciom wiedzę o naszym regionie: historykiem, zespołem ludowym „Jarzębiny”, pszczelarzem, rybakiem, garncarzem, serowarem oraz naszymi dziadkami

 • zabawy, gry i inne imprezy o charakterze sportowym – integrujące naszą lokalną społeczność

 • spotkanie z grupami z Przedszkola Miejskiego nr4 pod hasłem: „Hej Mazury jak wy cudne”.

 

W ramach realizacji zadań publicznych Stowarzyszenie Zintegrowani przy Przedszkolu Miejskim Nr1 z Oddziałem Integracyjnym pozyskało fundusze na organizację poniższych imprez:

1. Wiosenne zdobywanie Twierdzy Boyen – impreza sportowo-rekreacyjna dla grup integracyjnych z naszego przedszkola i grupy przedszkolnej z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Giżycku

2. Quiz dla 7 grup z naszego przedszkola „Znam swoje miasto i jego historię”.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
  11-500 Giżycko
  ul. Drzymały 9
 • (87) 428 33 97

Mapa