Nawigacja

liczba odwiedzin: 345893

Kącik dla rodziców- Materiały do zajęć w domu

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne

Logopedzi proponują

 

22-30.06.2020r.

Ćwiczenia słuchu fonematycznego

 • wyróżnianie wyrazów w zdaniu,

 • wyróżnianie sylab w wyrazie, najlepiej za pomocą klaskania (jedna sylaba- jedno klaśnięcie), oprócz tego można bawić się w kończenie wyrazów, podajemy pierwszą sylabę, np. ko-, a dziecko dodaje - ło (koło).

 • wyróżnianie głosek w wyrazach- najpierw na początku wyrazu, potem na końcu i w środku. Można użyć do tego obrazków, spośród, których dziecko wyszuka obrazki zaczynające się lub kończące na daną głoskę.

 • wymyślanie rymujących się wyrazów (czytanie, pisanie, szukanie obrazków itd.).

 • układanie kilku wyrazów w kolejności od najkrótszego do najdłuższego (a, po, las, okno, lalka)

 • rysowanie przedmiotów zaczynających się (kończących, lub mających w środku) na daną głoskę.

 • słuchanie (starsze dzieci mogą same przeczytać) wierszy, w których występuje jak najwięcej dźwięków do naśladowania. Można wykorzystać następujące utwory: Lokomotywa, Ptasie radio, Kotek.

 • dobieranie w pary wyrazów, które różnią się tylko jedną głoską (koza- kosa, mama- dama, tata- data, pije- bije, Ala- Ola).

 • podkreślanie czerwoną kredką wyrazów, które "syczą", a niebieską, tych, które "szumią" (sok, puszka, szachy, postój, proszek, ser).

 

Ćwiczenia słuchu fonemowego.

Linki do pobrania:

https://www.youtube.com/watch?v=-83F2Qyd6bQ&feature=share&fbclid=IwAR01v1nLH1ngtW4OjPzz603vjVPVEPLkllHS9i39tzXxnq2JrA_nzGA0SXI

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q87f0P9JfKQ

Karty pracy do różnicowania głosek:

                 

Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze

Łączenie w pary obrazka ze zwierzęciem z jego cieniem. Nazywanie zwierząt i naśladowanie ich głosów.

Plik do pobrania:  cw._dzwiekonasladowcze.pdf

 

15-19.06.2020r.

,,Syczki i szumki" - zabawy, ćwiczenia i gra planszowe.

Proponuję ćwiczenia z zakresu różnicowania głosek dentalizowanych.

Pliki do pobrania: 

gloski_dentalizowane.pdf

                    

 

08-12.06.2020r.

 

Prawidłowa wymowa samogłosek ustnych

Każda samogłoska jest zbiorem określonych ruchów artykulacyjnych warg, języka, podniebienia miękkiego oraz fonacyjnych, czyli drgań strun głosowych. Tylko precyzyjne ich wykonanie gwarantuje czystą i wyraźną wymowę, która decyduje o zrozumiałości naszej mowy.

Poniżej znajdują się zasady artykulacji samogłosek ustnych, dzięki którym można skorygować lub udoskonalić swoją wymowę i dykcję.

 

Samogłoska „a”

Wymawiamy ją swobodnie puszczając żuchwę i rozchylając usta (żuchwa opada tu najniżej i najswobodniej spośród wszystkich samogłosek) i lekko odsłaniając górne zęby.

Pamiętamy o tym, by kącików ust nie rozciągać na boki.

Pilnujemy, by język leżał swobodnie na dnie jamy ustnej, a jego czubek lekko dotyka na nasadę dolnych siekaczy.

 

Samogłoska „e”

Samogłoskę „e” wymawiamy przy nieco mniejszym otwarciu żuchwy (połowa odległości między otwarciem przy samogłosce „a” a zwartymi zębami).

Zęby są lekko odsłonięte, kąciki ust lekko rozciągają się na boki, jak w delikatnym uśmiechu.

Język w środkowej części unosi się ku górze, delikatnie napiera na nasadę dolnych siekaczy.

Samogłoska „i”

Wymawiając samogłoskę „i” musimy pamiętać o dość silnym rozciągnięciu i spłaszczeniu warg. W takiej sytuacji rozwarcie szczęk jest najmniejsze (żuchwa podniesiona do połowy odległości między samogłoską „y” a zwartymi zębami). Język jest najsilniej przesunięty ku przodowi, jego czubek mocno napiera na nasadę dolnych zębów. Środkowa część języka wyraźnie unosi się ku górze.

Samogłoska „o”

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o prawidłowej wymowie tej samogłoski jest zaokrąglenie i lekkie wysunięcie warg do przodu.

Żuchwa opada podobnie jak w przypadku samogłoski „e”. Tylna część języka unosi się, czubek pozostaje w dolnej pozycji.

 

Samogłoska „u”

Podobnie jak w przypadku samogłoski „o” mocno ściągamy wargi, wysuwamy je jednak bardziej, tworząc mały otwór jak przy gwizdaniu.

Język cofa się, jego tylna część silnie się wznosi, ale czubek powinien pozostać w dolnym ułożeniu. Żuchwa znajduje się w położeniu podobnym jak przy wymowie samogłoski „y”.

Samogłoska „y”

Wymawiając samogłoskę „y” zbliżamy do siebie szczęki (nie zaciskając ich), spłaszczamy wargi, ale mniej niż w przypadku głoski „i”.

Czubek języka silnie dotyka nasady dolnych zębów, środkowa część wysklepia się ku górze.

 

01-05.2020r.

"Piotruś" - gry logopedyczne

Pierwsza gra usprawniająca narządy artykulacyjne (język, wargi, policzki, żuchwę) oraz doskonaląca umiejętność dmuchania i oddychania.

          

Druga gra utrwalająca głoskę "r".

Plik do pobrania: gra_logop._gloska_R.pdf

Karty pracy: gloska_R_do_utrwalania.pdf

 

25-29.05.2020r.

Ćwiczenia oddechowe połączone z relaksacją

Ćwiczenia, zwłaszcza na początku, nie powinny trwać dłużej niż 10-15 minut. Pozycja wyjściowa- leżenie na plecach; nogi wyprostowane, całe ciało rozluźnione.

 • Przez ok. 20 sekund tak reguluj oddech, żeby powietrze przy minimalnym ruchu klatki piersiowej bezwiednie wpływało i wypływało nosem.

 • W pozycji leżącej przeciągnij się i głośno ziewając wypowiedz głoskę aaa...Ziewaj szeroko starając się je przedłużyć i zaobserwuj oddech. Podczas ziewania oddychamy naturalnie torem brzusznym, a uświadomienie sobie tego jest celem ćwiczeń.

 • Leżąc na plecach podkurcz nogi, lewą rękę ułóż na brzuchu, prawą na klatce piersiowej. Zrób głęboki wdech nosem wypychając brzuch, a następnie wydech z lekkim uściskiem dłoni na przeponę z długim wydechem ustami. Zrób małą przerwę. Powtórz ćwiczenie kilka razy.

 • Leżąc z podkurczonymi nogami zrób głęboki wdech i wydychając gwiżdż najpierw na jednym tonie, a potem przerywając. Po każdym ćwiczeniu przez chwilę spokojnie oddychaj.

 • W tej samej pozycji weź wdech i półgłosem odliczaj: raz, dwa, trzy....(na jednej fali wydechowej). Ćwiczenie powtarzaj starając się dojść do wyższej cyfry.

 • Leżąc unieś w górę wyprostowane nogi i bierz głęboki wdech, a przy wydechu opuszczaj nogi wymawiając jednocześnie głoskę sss....(płynnie) oraz s...s...s...(przerywając.

 • Leżąc unieś prawą nogę pod kątem 90 stopni wykonując wdech i opuszczaj bardzo wolno wykonując wydech. Powtórz ćwiczenie z udziałem lewej nogi, a potem z udziałem obu nóg jednocześnie.

 • W tej samej pozycji zrób wdech unosząc jednocześnie złączone nogi na wysokość 20-40 cm zatrzymując go pozostając przez chwilę w takiej pozycji. Wydychając powietrze powoli opuszczaj nogi.

 • Leżąc weź wdech układają jednocześnie narządy mowy jak przy głosce t, następnie l, potem z, sz.

 • W pozycji stojącej zrób głęboki wdech i wymawiaj samogłoski a, e, i, o, u. Y na jednym tonie.

 • Prawe nozdrze przyciśnij do przegrody nosowej kciukiem prawej ręki i wykonaj wdech, zmień nacisk na lewe wykonując wydech. Następnie to samo dla lewego nozdrza i tak kilkakrotnie na przemian. Na koniec wykonaj kilka wdechów i wydechów całym nosem przy zamkniętych ustach.

 • Zrób szybki, pełny wdech i odlicz: raz, dwa, trzy (wdech), raz, dwa, trzy (wdech), raz, dwa, trzy, cztery, pięć (wdech) itd.; raz, dwa, trzy.......dziesięć (wdech) itd.

 • Wymawiaj płynnie i wyraźnie na jednym wydechu tekst: "Tam gwiżdżą , tam krążą, tam świszczą, tam dzwonią, tam dzwonią, łka skrzypka. Coś trzaska i szemrze i dźwięczy i szumi i syczy i brzęczy. I huczą pogonią, drży w szybkach".

 

 

18-22.05.2020r.

Zabawa w sklep” - ćwiczenia na różnicowanie głosek „s – sz”.

Należy powycinać wszystkie obrazki, a następnie odszukać odpowiedni sklep i dopasować obrazki z ich nazywaniem.

Pliki do pobrania:           

 

Ćwiczenia na wywołanie głosek szeregu ciszącego.

Przesyłam zestaw ćwiczeń artykulacyjnych oraz karty pracy na utrwalanie wymowy głosek szeregu ciszącego (ś, ź. ć, dź).

Plik do pobrania:  gloski_ciszace.pdf

Karty pracy:              

 

Ćwiczenia na utrwalanie głosek szeregu ciszącego (ś, ź, ć, dź).

Linki do pobrania:

https://www.youtube.com/watch?v=IEI1MRunXNk

https://wordwall.net/pl-pl/community/logopedia-głoski-ciszące

 

 

11-15.05.2020r.

Ćwiczenia pionizacji języka – “Kucharz Kuba”.

Ćwiczenie zawiera “kartki z notesu kucharza”, na których zapisane są ćwiczenia pionizacji języka. W zabawie można posługiwać się postacią kucharza Kuby, załączoną przy ćwiczeniach.

Pliki do pobrania:       

 

Ćwiczenia na głoskę "r"

Przesyłam zestaw ćwiczeń narządów mowy przygotowujących do wywołania głoski "r".

Plik do pobrania: gloska_R.pdf

Zachęcam do wykonania kart pracy na głoskę "r":

               

 

 

04-08.05.2020r.

Ćwiczenia na wywołanie i utrwalanie głosek ciszących (ś, ź, ć, dź)

Plik do pobrania:   gloski_ciszace.doc

Karty pracy:

                    

Zachęcam do obejrzenia filmiku i wykonywania ćwiczeń utrwalających głoskę "ś".

Link do pobrania:  https://www.youtube.com/watch?v=IEI1MRunXNk

Propozycje ćwiczeń i zabaw artykulacyjnych.

Link do pobrania:  https://m.youtube.com/watch?v=n9EvCHjzjpw

 

 

27-30.04.2020r.

Ćwiczenia oddechowe i dźwiękonaśladowcze z wykorzystaniem wierszyków.

     

 

Ćwiczenia różnicujące i utrwalające głoski: "s, sz, ż" w wyrazach i wierszykach.

               

 

Bajka logopedyczna na utrwalanie wymowy głoski „sz”.

Link do pobrania: https://www.youtube.com/watch?v=z9DFka-vvpA

 

"Baw się słowami razem z nami" -  ćwiczenia wymowy głoski „sz” w wyrazach.

Link do pobrania: https://www.youtube.com/watch?v=yfCB8APoeBo

 

 

20-24.04.2020r.

Ćwiczenia głosowe

Cele:

- prawidłowe wydobywanie głosu dla uzyskania efektu dźwiękowego w jamie ustnej

- rozluźnienie mięśni krtani i aparatu artykulacyjnego

- wybrzmiewanie głosu na maskę czyli podniebienie twarde, zęby, wargi

„Misie”.

Proponujemy pozycję leżącą; misie śpią, oddychają nosem (wdech i wydech przez nos), misie budzą się ziewają (wdech i wydech przez usta), misie wdychają powietrze ustami, zamykają usta i mruczą - wybrzmiewanie głosu na maskę. W pozycji leżącej wymawianie połączeń mmmmaaaaaa, mmmmoooo, mmmmuuuuu w taki sposób aby a, o, u, słychać było wyraźnie, aby dźwięki „brzmiały na ustach - misie cieszą się z nadejścia wiosny. Zanim wstają zaczynają śpiewać; a, e, o, y, i,u- najpierw pojedyncze samogłoski, potem przedłużają dźwięki.

„Echo” 

Dzieci wywołują poszczególne głoski a jednocześnie powtarzają je ciszej, tak jak robi to echo, np. a (głośno) – a (cicho). Podobnie z innymi głoskami, takimi jak: o... e.... u... i..... s.....z..... sz.....ż......r...

 

Zabawy i ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne 

oraz kształcące umiejętność prawidłowego oddychania i dmuchania.

 Zapraszamy do obejrzenia filmiku "Logopedia na wesoło" i wykonywania tych ćwiczeń wspólnie z dzieckiem. 

Link do pobrania:   1https://www.youtube.com/watch?v=Lod1r88h61I

 

 

14 -17.04.2020r.

Spacer po łące” – opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami artykulacyjnymi.

Jest piękny, wiosenny dzień, wybieramy się na wycieczkę na łąkę.

Słoneczko ogrzewa nas swoimi promieniami. Ciekawie rozglądamy się dookoła. Wszędzie rosną kolorowe i pachnące kwiaty (naśladujemy wąchanie kwiatów), zbieramy i robimy z nich mały bukiecik. Dmuchamy na dmuchawce (dmuchamy w powietrze), nasionka wesoło wirują.

Nagle co to? Zatrzymujemy się i nasłuchujemy. To pracowite pszczółki zbierają pyłek z kwiatów (latamy i bzyczymy: bzz, bzz).

Na małym listku zobaczyły konika polnego, który grał swój koncert, zobaczmy go z bliska

(kucamy i mówimy: cyk, cyk, cyk).

Spacerują biedronki, otrzepują łapki z rosy (czworakowanie)

O, przy małym strumyku wesoło skaczą zielone żabki i radośnie kumkają i rechoczą

(skaczemy i mówimy: kum, kum, rech, rech), wysuwają język łapiąc muszki.

Nagle jednak żabki ucichły, bo nad strumyk zbliżał się bocian (brodzimy jak bocian, wysoko unosząc długie czerwone nogi i mówimy: kle, kle, kle, stajemy na jednej nodze, drugą opierając o kolano).

Przed bocianem do norki schowała się też mała myszka (czworakujemy i mówimy: pi, pi, pi).

Musimy już wracać do przedszkola, ale co to – nad łąką fruwają piękne, kolorowe motyle, które podziwiają łąkę z góry (przyglądamy im się z zachwytem i naśladujemy je).

 

"SZUMIAKI" - ćwiczenia na głoski szumiące

Link do ćwiczeń: 

https://wordwall.net/play/1072/871/606?fbclid=IwAR2h2ARRfSSUPCpkcGbqGPm_8EmpkvX6cesTllwLH6K-siexQQqorpPmdBw

 

 

06.04. - 10.04.2020r.

ZABAWY I ĆWICZENIA SŁUCHU FONEMATYCZNEGO:

 1. Toczenie po podłodze piłki, kasztana, kamyka itp. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie jaki przedmiot był toczony po podłodze.

 2. Rozpoznawanie przez dziecko wystukanego rytmu i samodzielne go powtórzenie.

 3. Wymawianie przez osobę dorosłą, a później przez dziecko wyrazów z podziałem na sylaby, klaszcząc w dłonie.

 4. Układanie przez dziecko takiej ilości klocków , pasków papierków, cukierków itp. Ile usłyszało sylab w wyrazie i wyrazów w zdaniu ( wyrazy wypowiada osoba dorosła)

 5. Podawanie przez dziecko wyrazów zaczynających się lub kończących się na określoną głoskę, np. a, o, u , e, i, itp.

 6. Wyszukiwanie odpowiedniego obrazka, który zaczyna się lub kończy na podaną głoskę, np. o, a, u, e, i, itp.

 7. Rozpoznawanie przez dziecko dźwięków z otoczenia, np. jadącego samochodu, padającego deszczu itp.

 8. Rozpoznawanie przez dziecko dźwięków samodzielnie wytwarzanych, np. stukanie łyżeczką o szklankę, gniecenie papieru czy worka foliowego itp.

 9. Rozpoznawanie różnych rzeczy w zamkniętych pojemnikach, np. grochu, kamyków, guzików, spinaczy, cukierków itp.

 10. Szukanie ukrytego, np. dzwoniącego budzika, grającego radia, zabawki wydającej jakiś dźwięk, sygnału telefonu itp.

 11. Rozpoznawanie i naśladowanie głosów różnych zwierząt, np. kota, psa, kury, koguta, krowy, kaczki itp.

 

Gimnastyka buzi i języka

          

 

30.03. - 03.04.2020r.

"Kto potrafi tak jak ja?"

 

               

 

26.03.2020r. Czwartek

PRZYKŁADY ĆWICZEŃ TEMPA WYPOWIEDZI

 1. Klaszcząc w dłonie wypowiadamy wyrazy z podziałem na sylaby, np.ma-ma, pa-jac, lal-ka, sa-mo-chód itp.
 2. Uderzając o dowolny instrument muzyczny wypowiadamy zdania z podziałem na sylaby.
 3. Osoba prowadząca wypowiada wyraz lub zdanie z podziałem na sylaby w tempie wolnym lub szybkim a dziecko wystukuje na instrumencie (lub klaszcze w dłonie) w takim tempie w jakim usłyszało wypowiedź.
 4. Wypowiadanie wyrazów lub zdań w tempie muzyki.
 5. Wypowiadanie zdania z wykonywaniem ruchów – „Paweł idzie wolno.”, „Paweł biegnie” itp.
 6. Śpiewanie zdań według dowolnego tempa.
 7. Długie i krótkie wymawianie samogłosek w izolacji: „ a…, o…, u…, i…, e…, y…”.
 8. Recytowanie wierszy z podziałem na sylaby ( szybko lub wolno) z wykorzystaniem elementów akustycznych, np. klaskanie, tupanie, pstrykanie itp.:

 

„ Wlazł kotek na płotek i mruga,

ładna to piosenka nie długa.

Nie długa, nie krótka, a w sam raz,

zaśpiewaj koteczku jeszcze raz.”

 

„ Mała żabka prosi żuka,

by kałuży jej poszukał.

Marzy żabka o kałuży,

by się wymyć po podróży.”

 

„ Ślimak, ślimak wystaw rogi,

dam ci sera na pierogi,

jak nie sera to kapusty,

od kapusty będziesz tłusty.”

 

25.03.2020r. Środa

Propozycje ćwiczeń słuchowych

         

 

24.03.2020r. Wtorek

ZABAWY I ĆWICZENIA SŁUCHOWE Z WYKORZYSTANIEM BODŹCÓW NIEWERBALNYCH

 

 1. Rozpoznawanie dźwięków instrumentów melodycznych, np. trąbki, gitary, pianina, bębenka, cymbałki itp. Można połączyć rozpoznawanie instrumentów z wyszukiwaniem odpowiedniego obrazka.
 2. Rozpoznawanie głosów różnych zwierząt nagranych na taśmie magnetofonowej lub płycie kompaktowej.
 3. Rozpoznawanie dźwięków samodzielnie wytworzonych, jak np. szeleszczenie papierem, przelewanie wody z jednego kubeczka do drugiego, uderzanie łyżeczką o szklankę, darcie papieru, dźwięk budzika, stukanie klockiem o klocek itp.
 4. Odtwarzanie rytmu przez dziecko poprzez klaskanie, tupanie, uderzanie dłonią o blat stołu itp.
 5. Odgadywanie przez dziecko liczby dźwięków. Dziecko układa tyle klocków lub patyczków ile usłyszało dźwięków.

 

23.03.2020r. Poniedziałek

ĆWICZENIA I ZABAWY JĘZYKA 

 1. Wysuwanie języka na brodę (zabawa w zmęczonego psa).
 2. Ślimak- oblizywanie zębów językiem przy zamkniętej buzi ruchem okrężnym.
 3. Zlizywanie z talerzyka za pomocą języka, np. serka lub jogurtu.
 4. Wysuwanie z buzi języka raz w lewą raz w prawą stronę policzka.
 5. Naśladowanie konika poprzez kląskanie językiem.
 6. Oblizywanie językiem warg ruchem okrężnym.
 7. Oblizywanie językiem górnych zębów.
 8. Masowanie językiem podniebienia górnego, tzw. „sufitu” w buzi.
 9. Masowanie językiem wałka dziąsłowego.
 10. Próba sięgania językiem do nosa.
 11. Naśladowanie warkotu silnika poprzez wymawianie głoski”rrrrrrrr……”.

 

20.03.2020r. Piątek

Propozycje zabaw głosowych

1. Przedłużone wymawianie samogłosek (a..., o..., itd.) czy spółgłosek półotwartych nosowych (m..., n...s... z....sz... ż.....itp.).

2. Kilkakrotne powtarzanie tej samej samogłoski (a ? a ? a.....o ? o ? o ?......).

3. Wielokrotne powtarzanie samogłoski płynnie i rytmicznie, powoli i szybko (a...,o.... e....i...u....s....z....sz....ż.....p....b....l.... ) z wydłużaniem lub skracaniem przerw między wymówieniami.

4. Ciche i głośne wymawianie głosek (s…z….a….o…..u…..i…..e……p…..b…..sz…..ż…..itp.)

5. Łączenie wymowy samogłosek z głoskami półotwartymi nosowymi m, n ? w nagłosie lub wygłosie (ma... mo ...me ...mu... albo am... em... om... um....pa...po...pu...pe...ba...bo...bu...be...)

6. Wciągnij powietrze nosem i licz na wydechu od 1 do 10 i od 10 do 1.

7. Powtarzaj lub śpiewaj na dowolną melodię tekst:

"Słonko wstaje coraz wyżej,

a zachodzi coraz niżej."

8. Śpiewanie długo głoski "m" - tzw. murmurando.

 

19.03.2020r. Czwartek

ĆWICZENIA I ZABAWY USPRAWNIAJĄCE WARGI I POLICZKI:

 

 1. Nabieranie powietrza i przy zamkniętej buzi przesuwanie go raz w prawą stronę policzka raz w lewą stronę policzka.
 2. Ssanie raz górnej wargi, raz dolnej.
 3. Utrzymywanie ołówka na górnej wardze.
 4. Wymawianie samogłosek z wyraźnie przesadna artykulacją:

     a-i          a-u          a-e           a-o

     i-a          u-a          e-a           o-a

     i-u          u-i           e-o           o-e

5.Powtarzanie kolejnego zestawu samogłosek:

     a-i-o=u-y

     u-a-i-o-y

     o-a-y-i-u

     y-i-o-a-u

     u-i-y-a-o

Ćwiczenia te najpierw wykonujemy w wolnym tempie stopniowo przyspieszając.

 1. Zagryzanie górnej wargi dolnymi zębami.
 2. Parskanie wargami jak samochód.
 3. Nadymanie policzków i powolne wypuszczanie powietrza jak przy wymawianiu głoski „p”.

 

18.03.2020r. Środa

ĆWICZENIA I ZABAWY ODDECHOWE:

 

 1. Chłodzenie gorącej zupy na talerzu ( ręce ułożone na kształt głębokiego talerza ) – dmuchanie ciągłym strumieniem.
 2. Dmuchanie na ręce raz zimnym, raz ciepłym powietrzem.
 3. Powolny wdech powietrza nosem i wypuszczanie ustami.
 4. Dmuchanie buzią na waciki lub papierki leżące na stole.
 5. Zdmuchiwanie z ręki skrawków papierków i małych wacików do pustego pojemnika
 6. Dmuchanie na płomień świecy.
 7. Wymawianie na wydechu samogłosek – a o u e i….
 8. Dmuchanie przez słomkę do pojemnika z wodą.
 9. Wymawianie na wydechu głosek : sss….zzz…..
 10.  Przenoszenie skrawków papieru lub wacików za pomocą słomki z jednego miejsca na drugi.
 11.  Wąchanie kwiatów, potraw, zapachów, kosmetyków
 12.  Dmuchanie na paski papierków
 13.  Liczenie na wydechu: 1, 2, 3, 4, 5…

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
  11-500 Giżycko
  ul. Drzymały 9
 • (87) 428 33 97

Mapa