Nawigacja

liczba odwiedzin: 345825

RODO

 

RODO – Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Przedszkola Miejskiego Nr 1 z Odziałem Integracyjnym w Giżycku

Obowiązująca od 25 maja 2018 roku

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Przedszkole Miejskie Nr1 z Odziałem Integracyjnym w Giżycku, informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w placówce jest Przedszkole Miejskie nr 1 z Oddziałem Integracyjnym, w imieniu którego działa Dyrektor.

Sposób kontaktowania się:

- listownie:

Przedszkole Miejskie nr1 z Oddziałem Integracyjnym

ul. Drzymały 9

11-500 Giżycko

- e-mailowo: PM1@gizycko.pl

- telefonicznie: 87 428 33 97

 

 1. Inspektorem Ochrony danych Osobowych w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku jest Pan Tomasz Skibiński, adres e-mail: pm1gizycko@iod.mobi , tel. kontaktowy 607 773 700

 2. Administrator danych osobowych w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku, przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, oraz udzielonej zgody w celu realizacji zadań statutowych Przedszkola.

 3. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku może być wyłącznie podmiot, któremu ustawowo przysługuje takie uprawnienie.

 4. Dane osobowe przetwarzane w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku będą przechowywane przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Dyrektora Przedszkola na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.

 5. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane w Przedszkolu przysługuje prawo żądania od Dyrektora dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych odnoszącego się do jego danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych osobowych zgadnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 6. Każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit. a ) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Wszystkie dane osobowe przetwarzane w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. posiadają wymóg ustawowy.

 8. Dane osobowe przetwarzane w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu, o którym jest mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

 9. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych. Ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych.

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
  11-500 Giżycko
  ul. Drzymały 9
 • (87) 428 33 97

Mapa