Nawigacja

liczba odwiedzin: 346025

Integracja

Zajęcia specjalistyczne

 

      

 

Od 2002r. nasze przedszkole jest placówką integracyjną, w której utworzono pierwszy oddział integracyjny. W chwili obecnej mamy trzy oddziały integracyjne.  

Uczęszczają do nich m.in. dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. W związku z powyższym nasza placówka oferuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w zakresie zajęć specjalistycznych.

 

Oferta zajęć edukacyjno-terapeutycznych prowadzonych przez specjalistów:

 • zajęcia logopedyczne -  Ewa Cielecka i Agnieszka Haliasz

 • terapia pedagogiczna -  Ewa Łukaszewicz i Bogusława Wasilewska

 • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne -  Bogusława Wasilewska

 • kinezjologia edukacyjna -  Ewa Łukaszewicz

 • gimnastyka korekcyjna -  Jolanta Abram

 • zajęcia z fizjoterapii -  Marta Cieciura

 • terapia pedagogiczna z elem. integracji sensorycznej - Agnieszka Cieślak

 • surdopedagogika - Bożena Suchodoła

 • zajęcia z oligofrenopedagogami - Marta Rudy, Jolanta Łbik i Agnieszka Cieślak.

 

                                                            

Zajęcia logopedyczne prowadzone       Zajęcia logopedyczne prowadzone         Zajęcia z surdopedagogiem

       przez Ewę Cielecką                               przez Agnieszkę Haliasz            prowadzone przez Bożenę Suchodołę

 

 

                                                                             

                        Zajęcia z terapii pedagogicznej                        Zajęcia rozwijające kompetencje

                   prowadzone przez Ewę Łukaszewicz                 emocjonalno-społeczne prowadzone 

                                                                                                       przez Bogusławę Wasilewską

 

 

                                                                  

                     Zajęcia z kinezjologii edukacyjnej                            Zajęcia z oligofrenopedagogiem

                  prowadzone przez Ewę Łukaszewicz                                          Martą Rudy

 

 

                                            

Zajęcia z oligofrenopedagogiem                 Zajęcia logopedyczne                                 Zajęcia logopedyczne 

            Jolantą Łbik                                        z rodzicami i dziećmi                                   z rodzicami i dziećmi

                                                             prowadzone przez Agnieszkę Haliasz           prowadzone przez Ewę Cielecką

 

 

                                                                        

                Zajęcia z terapii pedagogicznej                                 Zajęcia z surdopedagogiki i rozwijania kompetencji

           z elementami integracji sensorycznej                                             emocjonalno-społecznych

                         prowadzone przez                                                           prowadzone przez nauczycielki

                         Agnieszkę Cieślak                                                    Bożenę Suchodołę i Bogusławę Wasilewską

 

 

 

W ramach kształcenia specjalnego od września 2019r. prowadzone są w naszym przedszkolu zajęcia edukacyjne. 

Do pracy z dziećmi wykorzystywane są nowo zakupione pomoce dydaktyczne:

maty do kodowania

roboty ozoboty i Photon Edu wraz z tabletami 

światłowody  

Magiczny Dywan.

Służą one kształtowaniu umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia, uczą planowania, wnioskowania, rozwiązywania problemów, ćwiczą koncentrację uwagi, rozwijają percepcję wzrokowo-słuchowo-ruchową oraz sprzyjają relaksacji i wyciszeniu.

 

 

                  

Kodowanie na dywanie z użyciem mat do kodowania,

robotów ozobotów i Photona Edu wraz z tabletem.

 

 

                        

Zabawy na Magicznym Dywanie.

 

 

                

Relaksacja i odprężenie przy światłowodach.

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole Miejskie Nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku
  11-500 Giżycko
  ul. Drzymały 9
 • (87) 428 33 97

Mapa