• Projekty i Akcje Edukacyjne

    • Projekty i Akcje Edukacyjne

     realizowane w roku szkolnym 2021/2022 przez nauczycielki
     w grupach

      

                      

                                 

     Nasze przedszkole od wielu lat realizuje założenia kampanii społecznej „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Kampania ta zachęca rodziców, opiekunów, nauczycieli, wszystkich dorosłych do codziennego, co najmniej dwudziestominutowego czytania swoim dzieciom. Książki wpływają na rozwój intelektualny, wrażliwość, wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój.

     Codzienne czytanie dziecku przez dorosłego przynosi ogromne korzyści, m.in.:

     • buduje więź z dzieckiem będącą fundamentem jego zdrowia emocjonalnego,
     • doskonali język i ułatwia rozumienie świata,
     • rozwija zasoby wewnętrzne dziecka, w tym inteligencję emocjonalną, poznawczą i moralną,
     • poszerza wiedzę i kładzie mocne podwaliny pod sukcesy w szkole i w życiu.

      

     Zadbajmy o to by czytanie kojarzyło się dzieciom z czymś przyjemnym, wesołym, a nigdy z karą czy przymusem.

     W naszym przedszkolu nauczycielki systematycznie czytają dzieciom bajki, wiersze, opowiadania. We wcześniejszych edycjach akcji CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – zapraszani byli również goście, którzy czytali dzieciom wybrane utwory. W obecnym roku ze względu na sytuację epidemiczną goście nie będą odwiedzać naszego przedszkola, a czytanie przez znane osoby przeniesie się do przestrzeni wirtualnej. Dzieci będą miały okazję wysłuchać ciekawych utworów czytanych przez znanych aktorów. Niezmiennie nauczycielki w grupach będą rozwijały zainteresowania czytelnicze najmłodszych poprzez codzienne czytanie. 

                  

      

        Ogólnopolski Program „Uczymy Dzieci Programować”

     Program realizowany jest od września 2021r. w grupie I ,,Motylki" przez p.Martę Cieciurę
     i p. Ewę Łukaszewicz. Podczas zajęć dzieci nauczą się kodowania traktowanego jako
     z góry zaplanowany proces, gdzie każde działanie wynika z poprzedniego i jest wstępem do kolejnego. W naszych propozycjach zabawy około programistyczne wplatane są do codziennych aktywności dydaktycznych, niezależnie od realizowanych aktualnie treści, czy posiadanych narzędzi dydaktycznych. Będziemy kodować na zajęciach matematycznych, społeczny, językowych, artystycznych z wykorzystaniem robotów edukacyjnych i sprzętu komputerowego.

      

      

     Ogólnopolska Akcja Edukacyjna "Dzieci uczą rodziców"

      

     Od września 2021r. nauczycielki: Ewa Cielecka i  Agnieszka Haliasz wraz z dziećmi grupy II i  IV integracyjnej przystąpiły do trzeciej edycji Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem akcji jest wsparcie procesu edukacji dzieci w tak ważnych obszarach jak bezpieczeństwo, ekologia, kultura i historia.

      

      

     Odimienna Nauka Czytania dr Ireny Majchrzak

     W grupie III ,,Kotki" nauczycielka p. Bożena Suchodoła rozpoczęła metodę dr Ireny Majchrzak ,,Wprowadzanie dziecka w świat pisma". Metoda będzie przebiegać w kilku etapach:

     1. Akt inicjacji i ściana pełna liter.

     2. Litery - prezentacja alfabetu.

     3. Ćwiczenia utrwalające poznanie litery - składanie swojego imienia z rozsypanki liter alfabetu.

     4.Targ Liter - zdobywanie liter alfabetu.

     5. Gra w sylaby.

     6. Nazywanie świata.

     7. Sesje czytania.

      

      

      

     Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Wyzwania Teodora"

     Od września 2021r. w gr IV integracyjnej ,,Biedronki"  realizowany jest przez nauczycielkę p. Agnieszkę Haliasz Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Wyzwania Teodora". Głównym celem projektu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka, ale także uświadomienie dzieciom, że o własny rozwój można dbać w każdym wieku, a pomoc okazywana innym jest równie ważna, jak troska o siebie samego. Natomiast wszelkie podejmowane działania mogą być kreatywnym wyzwaniem.

      

      

     Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne

     Głównym celem projektu prowadzonego przez p. Emilię Budzyńską w gr. V ,,Sówki" i p. Jolantę Dowigiałło w gr. VI ,,Żabki" jest wspieranie harmonijnego rozwoju dzieci poprzez twórcze działania plastyczne oraz inicjowanie i popularyzowanie kreatywnych zabaw i dziecięcej twórczości plastycznej. Na zajęciach dzieci będą miały okazję do prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie małej motoryki, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, wyobraźni, uwagi. Dzięki udziale
     w Międzynarodowym Projekcie Kreatywne Prace Plastyczne zaspokojona zostanie naturalna potrzeba dzieci do tworzenia sztuki i aktywności w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego pozawania stymulującego rozwój. Prace plastyczne są inspirowane przyrodą za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

      

      

     Ogólnopolski projekt edukacyjny "Z darami natury świat nie jest ponury"

     Głównym celem ekologiczno-plastycznego projektu edukacyjnego prowadzonego przez p. Martę Cieciurę w gr. I ,,Motylki" i p. Martę Pawilię w gr. V ,,Sówki"  jest kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste. Dzięki udziale w projekcie dzieci będą mogły między innymi wykazać się w takich zadaniach jak: wykonywanie gry kółko i krzyżyk z wykorzystaniem dostępnych materiałów przyrodniczych; wykorzystywanie foli bąbelkowej do stworzenia prac plastycznych; zorganizowanie zbiórki na rzecz pomocy zwierzętom; wykonanie karmika dla ptaków, poidłek lub domków dla owadów czyli zabawy z darami natury zebranymi podczas spaceru.

      

      

     Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zdrowo jem, więcej wiem”

     Od  października 2021 nauczycielka Anna Kuźnicka wraz z dziećmi z grupy VII integracyjnej „Wiewiórki” przystąpiła do 12 edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zdrowo jem, więcej wiem” - projekt prowadzony jest przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy. Celem projektu jest: wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych; uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej; kształcenie rodziców,
     od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać
     o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.