• Ogłoszenie

     • Giżycko, dn. 26.03.2021r.

      Szanowni Rodzice!

       

      W związku z nowymi obostrzeniami obowiązującymi od dnia 27.03.2021r. informuję, że

      w okresie od 29 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r.

      przedszkole zapewnia opiekę tylko dzieciom rodziców wykonujących zawód medyczny lub pracujących w służbach mundurowych - wojsko, policja, straż pożarna.

      Maria Pająk

     • Powitanie Wiosny

     •  

      "Pierwszy Dzień Wiosny"

      Dnia 21 marca 2021r. wszystkie grupy przedszkolne uczestniczyły w obchodach związanych z „Pierwszym Dniem Wiosny”, podczas którego dzieci żegnały zimę i witały nadejście wiosny. Rozpoczęliśmy od przemarszu z Marzanną po ogrodzie przedszkolnym oraz tańców i zabaw ruchowo-muzycznych przy muzyce z pedagogiki zabawy. Punktem kulminacyjnym i za razem największą atrakcją było spalenie Marzanny, symbolu odchodzącej zimy. Jesteśmy pewni, że starania naszych przedszkolaków sprawią, że wiosna zawita do nas na dobre.

     • Ogłoszenie

     •  

      DRODZY RODZICE!

      W dniach 18–19.03.2021r. (czwartek i piątek) w naszym przedszkolu odbędzie się Kiermasz Wielkanocny.

      Dochód zebrany z akcji zostanie przekazany na nagrody dla laureatów przedszkolnego konkursu matematycznego „Konstruowanie gier planszowych”.

      Zachęcamy do nabycia ozdób świątecznychwykonanych przez nasze przedszkolaki.

     • Ogłoszenie

     •  

      Szanowni Rodzice!

      Serdecznie zapraszamy dzieci oraz ich Rodziców z naszego przedszkola do wzięcia udziału w Konkursie Matematycznym „Konstruowanie gier planszowych”.

       

      Cele:

      - promowanie gier planszowych,- rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci

      - kształtowanie pojęć matematycznych, umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi, umiejętności kodowania

      - zaprezentowanie talentu plastycznego dzieci oraz kształtowanie ich osobowości i odporności emocjonalnej

      - wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne tworzenie gry.

       

      Regulamin konkursu

      1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców z wszystkich grup wiekowych.

      2. Tematyka gry – gra planszowa o dowolnej treści.

      3. Technika wykonania prac jest dowolna, format również dowolny.

      4. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję, planszę oraz pionki do gry.

      5. Każda gra zgłoszona w konkursie może być pracą wykonaną własnoręcznie lub z pomocą osób dorosłych.

      6. Uczestnicy mogą wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową.

      7. Każda praca powinna na odwrocie zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka oraz grupa do której dziecko uczęszcza.

      8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

      9. Ocenie podlegać będzie pomysłowość i estetyka pracy.

      10. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

      11.Termin składania prac konkursowych: do 31 marca 2021 r.

      12. Powołana komisja oceni wykonane gry i wyłoni zwycięzców.

      13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 kwietnia 2021r.

      14. Wykonane gry pozostaną w naszym przedszkolu i posłużą dzieciom do zabawy.

       

      Koordynator: Anna Kuźnicka

       

     • Kolumny świetlne

     •  

      Zabawy przy kolumnach świetlnych i wodnych

      Od marca 2021r. mamy w naszym przedszkolu interaktywne kolumny wodne oraz świetlne. Urządzenia te nie tylko wspierają wszechstronny rozwój przedszkolaków, ale również są dla nich wspaniałą atrakcją. Umożliwiają dziecku sterowanie kolorem lub nasyceniem bąbelków powietrza za pomocą dźwięków, które dziecko wydaje do mikrofonu. Kolumny świetnie i wodne sprzyjają stymulacji zmysłów dziecka (wzrok, słuch), uatrakcyjnieniu procesu kształcenia oraz wydarzeń kulturalnych w naszym przedszkolu. Stanowią one także ozdobę holu naszego przedszkola i każdego dnia cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród przedszkolaków.

     • Podświetlane stoliki

     •  

      Zabawy przy podświetlanych stolikach

      W roku szkolnym 2020/2021 na wyposażeniu każdej grupy wiekowej znajdują się nowe pomoce edukacyjne – podświetlane stoliki, które są wykorzystywane na co dzień do pracy z dziećmi. Dają one wiele możliwości zabawy zarówno kolorem jak i światłem. Sprzyjają stymulowaniu zmysłu wzroku, a także rozwijają motorykę małą. Pozwalają kształcić umiejętności z zakresu różnicowania klocków i figur pod względem wielkości, koloru i kształtu. Rozwijają także logiczne myślenie, wyobraźnię i kreatywność u dzieci oraz pomagają w skupieniu uwagi i wyciszeniu organizmu.

     • Roboty Ozoboty i Photon

     •  

      Zajęcia z robotami Ozobotami i Photonem

      W roku szkolnym 2020/2021 systematycznie prowadzone są zajęcia z dziećmi z zakresu kodowania i programowania z użyciem nowych pomocy dydaktycznych robotów Ozobotów i Photona wraz z tabletem. Służą one kształtowaniu umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia, uczą planowania, wnioskowania, rozwiązywania problemów, ćwiczą koncentrację uwagi oraz rozwijają percepcję wzrokowo-manualną.