• Akcja Charytatywna

     •  

      „Moc Prezentów” UNICEF – Akcja charytatywna

      Dnia 1 czerwca 2021r. zapraszamy wszystkie dzieci i Rodziców do udziału w Akcji Charytatywnej na rzecz dzieci z Gwatemali, których życie zmienił huragan i pandemia COVID-19. Z okazji „Dnia Dziecka” zaplanowaliśmy piknik rekreacyjno-sportowy, który połączymy ze zbiórką funduszy dla dzieci z Ameryki Środkowej.

      W myśl zasady „Dzieci Dzieciom” w tym dniu prosimy o dobrowolne datki jako „cegiełkę” na tak szczytny cel. Chcemy uczyć przedszkolaków empatii i uwrażliwiać ich na nieszczęście drugiego człowieka.

      Przedszkolaki wcześniej zapoznają się z warunkami życia dzieci z Gwatemali w oparciu o film specjalnie przygotowany przez UNICEF.

      Fotorelacje z imprezy zostaną zamieszczone w zakładkach poszczególnych grup.

     • Dzień Dziecka

     •  

      Szanowni Rodzice!

      Dnia 24 maja 2021r. odbyła się wspaniała zabawa z clownami Ruphert i Rico. Fotorelacje z zabawy zostały zamieszczone w zakładkach poszczególnych grup. Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie imprezy.

     • Konkurs Plastyczny

     •  

      Szanowni Rodzice!

      Zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:

      Ptaki - cudaki”.

      W ramach realizowanego w naszym przedszkolu projektu edukacyjnego „Przedszkolaki poznają ptaki” zachęcamy do przygotowania z pomocą rodziców prac plastycznych inspirowanych barwnym światem ptaków. Na konkurs można zgłaszać prace płaskie i przestrzenne – dowolne techniki i formaty.

      Celem konkursu jest:

      - Rozbudzanie zainteresowań tematyką ornitologiczną

      - Zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu

      - Rozwijanie dziecięcej wyobraźni

      - Kształtowanie umiejętności artystycznych dzieci

      Regulamin konkursu:

      1. Konkurs skierowany jest do dzieci i rodziców z naszego przedszkola

      2. Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe:

      - I grupa wiekowa: 3-4 latki

      - II grupa wiekowa: 5-6 latki

      3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię, nazwisko, wiek autora, grupę, do której dziecko uczęszcza.

      4. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do prezentacji prac na wystawie w naszej placówce, na stronie internetowej przedszkola oraz przedszkolnym profilu FB. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

      5. Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność oraz walory artystyczne i estetyczne prac.

      6. Termin składania prac do 15.06.2021r. w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku.

      7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.06.2021r.

      8. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i drobny upominek, zwycięzcy otrzymają nagrody.

      Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "Zintegrowani" przy Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku.

     • Ogłoszenie

     •  

      Szanowni Rodzice!

      W lipcu 2021r. opiekę dzieciom obojga rodziców pracujących zapewnia Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku.

      Ze strony internetowej https://przedszkole4gizycko.edupage.org/ - zakładka Rekrutacja należy pobrać wniosek na okres wakacji i do 21 maja 2021r. złożyć w wyżej wymienionym przedszkolu.

      W sierpniu 2021r. opiekę dzieciom obojga rodziców pracujących zapewnia Przedszkole Miejskie nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku. Zapisy dzieci uczęszczających do naszego przedszkola prowadzą nauczycielki grup. Rodzice dzieci z Przedszkola Miejskiego nr4 w Giżycku pobierają wniosek na okres wakacji wraz ze zgodą na przetwarzanie wizerunku dziecka ze strony https://przedszkole1gizycko.edupage.org/ - zakładka Rekrutacja - wnioski, które należy złożyć w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku do 31 maja 2021r.

     • Ogłoszenie

     •  

      Szanowni Rodzice!

      Informujemy, że z okazji Dnia Dziecka 24.05.2021r. (poniedziałek) odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym dla dzieci ze wszystkich grup koncert- piknik plenerowy zorganizowany przez firmę „The Clown Circus Show Ruphert and Rico”. W programie przewidziane są zabawy taneczne, ruchowe i integracyjne oraz konkursy. Organizator zapewnia koncertowe nagłośnienie, domek klaunów, pokazy baniek mydlanych, kolorowe dymy estradowe, wyrzutnie confetti, fontanny zimnych ogni oraz gadżety dla dzieci( czapki, okulary, trąbki).

      01.06.2021r. (wtorek) Rada Rodziców funduje wszystkim dzieciom lody, natomiast nauczycielki przygotują w grupach imprezy sportowo- taneczne.

      02.06.2021r. (środa) w ogrodzie przedszkolnym zostanie zorganizowane spotkanie z alpakami, koszty pokrywa Rada Rodziców.

     • Góra Grosza

     •  

      Szanowni Rodzice !

      Zakończyła się XXI edycja akcji Towarzystwa Nasz Dom „Góra Grosza” 2021r., w wyniku której nasze przedszkole zebrało następującą ilość monet:

      Grupa I zebrała 1604 sztuk co stanowi kwotę 18,66 zł

      Grupa II zebrała 1045 szt. monet co stanowi kwotę 10,45 zł

      Grupa III zebrała 761 szt. co stanowi kwotę 29,32zł

      Grupa IV zebrała 418 szt. monet co stanowi kwotę 13,65 zł

      Grupa V zebrała 167 szt. monet co stanowi kwotę 4,96 zł

      Grupa VI zebrała 887 szt. monet co stanowi kwotę 26,82 zł

      Grupa VII zebrała 1156 szt. monet co stanowi kwotę 22,36 zł

       

      Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom i dzieciom za włączenie się do akcji.