• Ogłoszenie

     • Giżycko, dn. 03.09.2021r. 

       

      Szanowni Rodzice!

      Dnia 08.09.2021r. (środa), o godz. 16:00 odbędą się zebrania organizacyjne z Rodzicami (1 Rodzic), które ze względu na obostrzenia epidemiologiczne zostaną przeprowadzone w salach poszczególnych grup.

      Przypominamy o obowiązku noszenia maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego.

     • Spotkanie adaptacyjne

     •  

      Szanowni Rodzice!

      Dnia 26.08.2021r. (czwartek) o godz. 10:00 w holu naszego przedszkola odbędzie się Spotkanie Adaptacyjne dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną od 01.09.2021r.

      Serdecznie zapraszamy jednego rodzica z dzieckiem. Maseczki obowiązkowe.

     • Pożegnanie Dyrekcji

     •  

      Pożegnania nadszedł czas...

      Dnia 24.06.2021r. odbyło się w naszym przedszkolu

      uroczyste pożegnanie 

      Dyrektora Marii Pająk i Wicedyrektora Barbary Sajnagi.

      Po wieloletniej pracy przyszedł czas na zasłużony odpoczynek.

      W uroczystości uczestniczyli:

      • Burmistrz Miasta Giżycko – Wojciech Karol Iwaszkiewicz

      • Dyrektor MZSiP w Giżycku – Piotr Szulc

      • Dyrektor PORE w Giżycku – Bożena Giedziuszewicz

      • Prezes ZNP w Giżycku– Katarzyna Rzeczycka

      • Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szkół oraz Przedszkoli w Giżycku

      • nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi z naszego przedszkola wraz z dziećmi.

      Przedszkolaki wystąpiły z programem artystycznym przygotowanym przez nauczycielki. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie Dyrekcji kwiatów i podziękowań.

       

      Drogie Panie!

      Życzymy Wam zdrowia, wielu wspaniałych chwil

      i realizacji niespełnionych marzeń.

      Dziękujemy za każde dobre słowo, wsparcie i zrozumienie.

       

                                                                                                  Nauczyciele i pracownicy

                                                                                                Przedszkola Miejskiego Nr1

                                                                                                 z Oddziałem Integracyjnym

                                                                                                               w Giżycku

     • Konkurs Plastyczny

     • Konkurs Plastyczny

      „Ptaki-cudaki”

      Dnia 18.06.2021r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczny „Ptaki-cudaki”, zorganizowany w ramach realizacji projektu Stowarzyszenia „Zintegrowani” przy Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku pod hasłem: „Przedszkolaki poznają ptaki”. Z pośród uczestników wyłonieni zostali zwycięzcy, którzy otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe upominki.

       

      Oto laureaci konkursu:

      w kategorii wiekowej 3,4 latków:

      I miejsce - Bartłomiej W. z gr. I

      II miejsce - Oskar S. z gr. I

      III miejsce - Jan C. z gr. III

       

      w kategorii wiekowej 5,6 latków:

      I miejsce - Karolina S. z gr. V oraz Szymon P. z gr. IV

      II miejsce - Hania T. z gr. II

      III miejsce - Szymon B. i Filip B. z gr. IV oraz Aniela Z. z gr. V.

      Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom oraz dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w konkursie.

     • Ogłoszenie

     •  

      Szanowni Rodzice!

      Serdecznie zapraszamy Rodziców na uroczyste

      Zakończenie Roku Szkolnego Sześciolatków,

      które odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym 23.06.2021r. (środa) w II turach:

      1) godz. 10:00 - grupa VI integracyjna

      2) godz. 12:00 - grupa VII integracyjna.

      Ze względu na sytuację epidemiczną prosimy o przybycie jednego rodzica do każdego dziecka oraz o zachowanie dystansu.

     • Akcja Charytatywna

     •  

      „Moc Prezentów” UNICEF – Akcja Charytatywna

      Dnia 01.06.2021r. w ramach obchodów „Dnia Dziecka” zorganizowany został w ogrodzie przedszkolnym piknik rekreacyjno-sportowy połączony z Akcją Charytatywną na rzecz dzieci z Gwatemali pod hasłem: „Moc Prezentów” UNICEF, w którym uczestniczyły wszystkie grupy wiekowe.

      W tym roku zbieraliśmy fundusze na pomoc dzieciom z Gwatemali, których życie zmienił huragan i pandemia COVID-19. Akcja poprzedzona była projekcją filmu o potrzebujących dzieciach z Ameryki Środkowej, ich trudnej sytuacji i możliwościach pomocy dla nich. W myśl zasady „Dzieci Dzieciom” w dniu akcji przedszkolaki przynosiły dobrowolne datki do puszek w swoich grupach jako „cegiełkę” na ten szczytny cel. W ten sposób uczyliśmy dzieci empatii i uwrażliwienia ich na nieszczęście drugiego człowieka.

      W wyniku akcji zebraliśmy 992,10 zł. Zgromadzone fundusze zostały przelane na konto stowarzyszenia UNICEF Polska. W podziękowaniu za udział w akcji otrzymaliśmy od Stowarzyszenia UNICEF pamiątkowy dyplom.

      Serdecznie dziękujemy Rodzicom i dzieciom za okazanie wsparcia i udział w akcji. Szczegółowe relacje z imprezy wraz ze zdjęciami zostały zamieszczone w zakładkach poszczególnych grup.

     • Akcja Charytatywna

     •  

      „Moc Prezentów” UNICEF – Akcja charytatywna

      Dnia 1 czerwca 2021r. zapraszamy wszystkie dzieci i Rodziców do udziału w Akcji Charytatywnej na rzecz dzieci z Gwatemali, których życie zmienił huragan i pandemia COVID-19. Z okazji „Dnia Dziecka” zaplanowaliśmy piknik rekreacyjno-sportowy, który połączymy ze zbiórką funduszy dla dzieci z Ameryki Środkowej.

      W myśl zasady „Dzieci Dzieciom” w tym dniu prosimy o dobrowolne datki jako „cegiełkę” na tak szczytny cel. Chcemy uczyć przedszkolaków empatii i uwrażliwiać ich na nieszczęście drugiego człowieka.

      Przedszkolaki wcześniej zapoznają się z warunkami życia dzieci z Gwatemali w oparciu o film specjalnie przygotowany przez UNICEF.

      Fotorelacje z imprezy zostaną zamieszczone w zakładkach poszczególnych grup.

     • Dzień Dziecka

     •  

      Szanowni Rodzice!

      Dnia 24 maja 2021r. odbyła się wspaniała zabawa z clownami Ruphert i Rico. Fotorelacje z zabawy zostały zamieszczone w zakładkach poszczególnych grup. Dziękujemy Radzie Rodziców za sfinansowanie imprezy.

     • Konkurs Plastyczny

     •  

      Szanowni Rodzice!

      Zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pod hasłem:

      Ptaki - cudaki”.

      W ramach realizowanego w naszym przedszkolu projektu edukacyjnego „Przedszkolaki poznają ptaki” zachęcamy do przygotowania z pomocą rodziców prac plastycznych inspirowanych barwnym światem ptaków. Na konkurs można zgłaszać prace płaskie i przestrzenne – dowolne techniki i formaty.

      Celem konkursu jest:

      - Rozbudzanie zainteresowań tematyką ornitologiczną

      - Zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu

      - Rozwijanie dziecięcej wyobraźni

      - Kształtowanie umiejętności artystycznych dzieci

      Regulamin konkursu:

      1. Konkurs skierowany jest do dzieci i rodziców z naszego przedszkola

      2. Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe:

      - I grupa wiekowa: 3-4 latki

      - II grupa wiekowa: 5-6 latki

      3. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane: imię, nazwisko, wiek autora, grupę, do której dziecko uczęszcza.

      4. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych i przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora oraz do prezentacji prac na wystawie w naszej placówce, na stronie internetowej przedszkola oraz przedszkolnym profilu FB. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

      5. Komisja konkursowa przy ocenie prac weźmie pod uwagę zgodność z tematem, oryginalność oraz walory artystyczne i estetyczne prac.

      6. Termin składania prac do 15.06.2021r. w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku.

      7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.06.2021r.

      8. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i drobny upominek, zwycięzcy otrzymają nagrody.

      Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "Zintegrowani" przy Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku.

     • Ogłoszenie

     •  

      Szanowni Rodzice!

      W lipcu 2021r. opiekę dzieciom obojga rodziców pracujących zapewnia Przedszkole Miejskie nr 4 w Giżycku.

      Ze strony internetowej https://przedszkole4gizycko.edupage.org/ - zakładka Rekrutacja należy pobrać wniosek na okres wakacji i do 21 maja 2021r. złożyć w wyżej wymienionym przedszkolu.

      W sierpniu 2021r. opiekę dzieciom obojga rodziców pracujących zapewnia Przedszkole Miejskie nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku. Zapisy dzieci uczęszczających do naszego przedszkola prowadzą nauczycielki grup. Rodzice dzieci z Przedszkola Miejskiego nr4 w Giżycku pobierają wniosek na okres wakacji wraz ze zgodą na przetwarzanie wizerunku dziecka ze strony https://przedszkole1gizycko.edupage.org/ - zakładka Rekrutacja - wnioski, które należy złożyć w Przedszkolu Miejskim nr1 z Oddziałem Integracyjnym w Giżycku do 31 maja 2021r.

     • Ogłoszenie

     •  

      Szanowni Rodzice!

      Informujemy, że z okazji Dnia Dziecka 24.05.2021r. (poniedziałek) odbędzie się w ogrodzie przedszkolnym dla dzieci ze wszystkich grup koncert- piknik plenerowy zorganizowany przez firmę „The Clown Circus Show Ruphert and Rico”. W programie przewidziane są zabawy taneczne, ruchowe i integracyjne oraz konkursy. Organizator zapewnia koncertowe nagłośnienie, domek klaunów, pokazy baniek mydlanych, kolorowe dymy estradowe, wyrzutnie confetti, fontanny zimnych ogni oraz gadżety dla dzieci( czapki, okulary, trąbki).

      01.06.2021r. (wtorek) Rada Rodziców funduje wszystkim dzieciom lody, natomiast nauczycielki przygotują w grupach imprezy sportowo- taneczne.

      02.06.2021r. (środa) w ogrodzie przedszkolnym zostanie zorganizowane spotkanie z alpakami, koszty pokrywa Rada Rodziców.

     • Góra Grosza

     •  

      Szanowni Rodzice !

      Zakończyła się XXI edycja akcji Towarzystwa Nasz Dom „Góra Grosza” 2021r., w wyniku której nasze przedszkole zebrało następującą ilość monet:

      Grupa I zebrała 1604 sztuk co stanowi kwotę 18,66 zł

      Grupa II zebrała 1045 szt. monet co stanowi kwotę 10,45 zł

      Grupa III zebrała 761 szt. co stanowi kwotę 29,32zł

      Grupa IV zebrała 418 szt. monet co stanowi kwotę 13,65 zł

      Grupa V zebrała 167 szt. monet co stanowi kwotę 4,96 zł

      Grupa VI zebrała 887 szt. monet co stanowi kwotę 26,82 zł

      Grupa VII zebrała 1156 szt. monet co stanowi kwotę 22,36 zł

       

      Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom i dzieciom za włączenie się do akcji.

     • Ogłoszenie

     •  

      Miesiąc Finałowy IX Edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego 

      „ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY!”

      Informujemy, że od 26 kwietnia 2021r. rozpoczynamy Miesiąc Finałowy IX Edycji programu „Zbieraj Baterie i Telefony!”, który potrwa do 26 maja 2021r.  Głównym organizatorem jest Biosystem Organizacja Odzysku Opakowań SA w Krakowie.

      Celem programu jest zapoznanie dzieci z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego i nauczenie właściwych postaw oraz nawyków dotyczących postępowania z odpadami niebezpiecznymi.

      Serdecznie zachęcamy wszystkie dzieci wraz z Rodzicami do udziału w akcji i przynoszenia zużytych baterii oraz telefonów komórkowych do przedszkola.

      Na placówki, które zbiorą ich największą ilość, organizator przewiduje atrakcyjne nagrody.

       

     • Konkurs matematyczny

     •  

      Rozwiązanie Konkursu Matematycznego

      KONSTRUOWANIE GIER PLANSZOWYCH”

       

      Dnia 22.04.2021r. został rozstrzygnięty Konkurs Matematyczny pod hasłem: „Konstruowanie gier planszowych”. Z pośród uczestników wyłoniono zwycięzców oraz wręczono nagrody i drobne upominki.

       

      I MIEJSCE ZAJĘLI:

       PIOTR P. - GR VII

      JAN T. - GR VII

      MICHAŁ B. - GR VI

      JAKUB B. - GR VI

      JAN CH. - GR III

      II MIEJSCE ZAJĘLI:

      HANNA T. - GR II

      HANNA G. - GR VII

      DAWID W. - GR VII

      OSKAR K. - GR VI

      III MIEJSCE ZAJĘLI:

      KORNELIA I. - GR VII

      NIKOLA I. - GR VII

      MILENA CH. - GR VI

      Gratulujemy wszystkim laureatom konkursu i doceniamy Waszą inwencję twórczą, pomysłowość i kreatywność.

      Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie w tworzeniu gier planszowych, które pozostaną w naszym przedszkolu i posłużą naszym przedszkolakom do zabawy.

     • Ogłoszenie

     •  

       

      Szanowni Rodzice!

      Informujemy, że rozstrzygnięcie Konkursu Matematycznego „Konstruowanie gier planszowych” oraz przyznanie nagród nastąpi po całkowitym zniesieniu obostrzeń dotyczących przedszkoli.

     • Ogłoszenie

     • Giżycko, dn. 26.03.2021r.

      Szanowni Rodzice!

       

      W związku z nowymi obostrzeniami obowiązującymi od dnia 27.03.2021r. informuję, że

      w okresie od 29 marca 2021r. do 09 kwietnia 2021r.

      przedszkole zapewnia opiekę tylko dzieciom rodziców wykonujących zawód medyczny lub pracujących w służbach mundurowych - wojsko, policja, straż pożarna.

      Maria Pająk

     • Powitanie Wiosny

     •  

      "Pierwszy Dzień Wiosny"

      Dnia 21 marca 2021r. wszystkie grupy przedszkolne uczestniczyły w obchodach związanych z „Pierwszym Dniem Wiosny”, podczas którego dzieci żegnały zimę i witały nadejście wiosny. Rozpoczęliśmy od przemarszu z Marzanną po ogrodzie przedszkolnym oraz tańców i zabaw ruchowo-muzycznych przy muzyce z pedagogiki zabawy. Punktem kulminacyjnym i za razem największą atrakcją było spalenie Marzanny, symbolu odchodzącej zimy. Jesteśmy pewni, że starania naszych przedszkolaków sprawią, że wiosna zawita do nas na dobre.

     • Ogłoszenie

     •  

      DRODZY RODZICE!

      W dniach 18–19.03.2021r. (czwartek i piątek) w naszym przedszkolu odbędzie się Kiermasz Wielkanocny.

      Dochód zebrany z akcji zostanie przekazany na nagrody dla laureatów przedszkolnego konkursu matematycznego „Konstruowanie gier planszowych”.

      Zachęcamy do nabycia ozdób świątecznychwykonanych przez nasze przedszkolaki.

     • Ogłoszenie

     •  

      Szanowni Rodzice!

      Serdecznie zapraszamy dzieci oraz ich Rodziców z naszego przedszkola do wzięcia udziału w Konkursie Matematycznym „Konstruowanie gier planszowych”.

       

      Cele:

      - promowanie gier planszowych,- rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci

      - kształtowanie pojęć matematycznych, umiejętności przeliczania liczebnikami głównymi i porządkowymi, umiejętności kodowania

      - zaprezentowanie talentu plastycznego dzieci oraz kształtowanie ich osobowości i odporności emocjonalnej

      - wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną poprzez wspólne tworzenie gry.

       

      Regulamin konkursu

      1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i ich rodziców z wszystkich grup wiekowych.

      2. Tematyka gry – gra planszowa o dowolnej treści.

      3. Technika wykonania prac jest dowolna, format również dowolny.

      4. Praca konkursowa powinna zawierać elementy charakterystyczne dla gry planszowej: tytuł, instrukcję, planszę oraz pionki do gry.

      5. Każda gra zgłoszona w konkursie może być pracą wykonaną własnoręcznie lub z pomocą osób dorosłych.

      6. Uczestnicy mogą wykonać i zgłosić do konkursu tylko jedną grę planszową.

      7. Każda praca powinna na odwrocie zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka oraz grupa do której dziecko uczęszcza.

      8. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzców i przyznania nagród.

      9. Ocenie podlegać będzie pomysłowość i estetyka pracy.

      10. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

      11.Termin składania prac konkursowych: do 31 marca 2021 r.

      12. Powołana komisja oceni wykonane gry i wyłoni zwycięzców.

      13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 7 kwietnia 2021r.

      14. Wykonane gry pozostaną w naszym przedszkolu i posłużą dzieciom do zabawy.

       

      Koordynator: Anna Kuźnicka